Nieuwe uitdagingen 'Ik zie veel mogelijkheden voor 2013' COLUMN COLOFON UITGEVER HEINEKEN NEDERLAND HOOFDREDACTIE LISA VAN DER HEIJDEN REDACTIERAAD LIEKE WESTENDORP, IRENE STEENWELLE, HARRY WERKMAN, NIELS WESTPALM VAN HOORN CONTENT ARTWORK HEMELS CUSTOMER MEDIA, ONDERDEEL VAN SANOMA BEELD BASARPS, DE BEELDREDAKTIE, LARS VAN DEN BRINK, ISTOCK, FIONA IVANOV, MAJELVAN DERMEULEN, CAROLYN RIDSDALE, ANDREI TCHERNIKOV, BENNO DE WILDE, EA. DRUK DRUKKERIJ DE BINK, LEIDEN REDACTIEADRES REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BDZOETERWOUDE, KAMER 2.486, REDACTIE@HEINEKEN.NL OPLAGE 9.000 EXEMPLAREN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. 2013: een nieuwjaar met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Maar eerst wil ik graag kort terugblikken op 2012, mijn eerste jaar als financieel direc teurvan HEINEKEN Nederland. De economische omstandigheden waren vorig jaar niet gemakkelijk, gezien de recessie in Nederland en een sneller dalende biermarkt dan verwacht. Het is vooral belangrijk om in deze tijden vast te houden aan onze HNL-am- bitie en om te blijven investeren in onze merken. Met enorme crossfunctio- nele toewijding zijn de voorbereidingen getroffen voor de lancering van een aantal innovaties in 2013, zoals de Heineken Star Bottle en Amstel Radier. Tegelijkertijd is het van belang dat onze organisatie in topvorm blijft en flexibel genoeg is om snel te reageren op veranderingen in de markt. In die zin is er een aantal belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot veranderingen in de organisatie. Zoals de splitsing van Horeca en Groot handel, ontworpen om gerichter en effici├źnter te werk te gaan in de horeca. Dankzij de uitstekende samenwerking van de leden van het projectteam vanuit verschillende functies en afdelingen is de nieuwe organisatie in slechts een paar maanden tijd gerealiseerd. Helaas blijft de economische omgeving een grote uitdaging, met niet alleen een recessie in Nederland, maar in heel Europa. Ook de bezuinigings maatregelen van de overheid leiden tot hogere belastingen en beperken het beschikbare inkomen van de consument. Toch voelen we dat we klaar zijn voor de komende uitdagingen. Ik zie veel mogelijkheden om met ons merkenportfolio, de innovaties en onze sterke teams er een succesvol 2013 van te maken! Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken voor de vriendelijke wijze waarop jullie mij hebben ontvangen en hebben geholpen het afgelopen jaar. Ik heb het als zeer gastvrij en open ervaren. Solveig Menard-Galli Financieel directeur HEINEKEN Nederland heineken NL magazine 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2013 | | pagina 3