GROENE FLES Manager Sales Support, zorgt ervoor dat de juiste aantallen bij de retailers terechtkomen: "Voordere tailers verandert er ook een en ander nu de groene fles eraan komt. Het sorteren wordt bijvoorbeeld anders. Op dit moment zijn we bezig een mooie poster te maken met uitleg over welke fles in welke krat moet. Verder hebben we multidisciplinaire teams in het leven geroepen. Zo zitten we met alle disciplines om de tafel om zoveel mogelijk invals hoeken te hebben. Alle cruciale mensen hebben nu wekelijks en straks dagelijks overleg over de verkoopverwachtingen, de voorraden en over hoe de fles ontvangen wordt in de markt. De kamer waar we samenkomen heette eerst War Room, omdat we verwachtten dat het er nogal heftig aan toe zou gaan. Maar het gaat juist heel erg goed, dus we hebben hem omgedoopt tot Green Room' Senior Supply Chain Planner, verantwoordelijk voor de productieplan ning: "Onze afdeling maakt de productieplanning voor de verpakkingsafdeling: we zijn bezig met het afbouwen van voorraad van de krat ten met bruine fles en het opbouwen van voorraad van die met groene fles. Het is belangrijk dat we voorraad opbouwen zodat er straks voldoende kratten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. De introductie is in week tien, dan is de nieuwe fles te vinden op de winkelvloer. Vanaf week zes bou wen we de voorraad op. Dat wordt een spannende periode omdat we dan de nieuwe fles gaan produ ceren met een compleet nieuwe productielijn in Zoeterwoude. Je weet ook niet wat de introductie met de verkoop gaat doen. We hebben vooraf ver schillende scenario's gemaakt, zodat we overal op in kunnen spelen. Verder monitoren we dagelijks de voortgang om eventuele issues vroegtijdig op te kunnen lossen. Zo zijn we op alles voorbereid." Brandmanager, is project manager van het com merciële gedeelte van het project: "Ik ben al vanaf mei 2011 met dit project bezig. Het eerste anderhalf jaar in het geheim onder de naam 'project LEO', naar Leo van Munching, de salesman die de groene National Account Manager Modern Trade, is verantwoordelijk voor de communicatie met de retailpartners en het sorteerproces: "We hebben er bewust voor gekozen de retailers vorig jaar al in te lichten over de nieuwe fles, nog voordat het aan de pers werd gepresenteerd. Het heeft voor hen een dusdanig grote impact dat ze het niet uit tweede hand te horen moeten krijgen. Tijdens die presentatie hebben we laten zien hoe Heineken in de wereld staat en wat er gaat veranderen. Op commercieel en marketinggebied zagen ze heel erg de meerwaarde en werd het innovatieve pro duct geprezen, maar de supply chain managers, die verantwoordelijk zijn voor de logistiek, zagen meer bezwaren. Zij verwachten extra handelin gen tijdens het sorteren, en dus extra kosten. Die kosten kunnen wij niet wegnemen, maar we kun nen wel uitleggen dat het een overgangssituatie is, die weer voorbij zal gaan. Door dit proces goed te begeleiden en vooral door de retailers erbij te betrekken, proberen we wat zorg weg te nemen." Area Manager Packaging HNS, is verantwoordelijk voor de productie van de nieuwe fles: "Een jaar geleden hoorden we al dat de nieuwe fles eraan kwam. Het was vrij snel duidelijk dat we deze niet met de bestaande machines konden produceren. Veel machines zijn al behoorlijk oud, dus hebben we besloten het grootste deel te vervangen. Er moest een vrijwel geheel nieuwe lijn gebouwd worden. Met die bouw is enkele maanden geleden gestart Projectleider CS&L, verantwoordelijk voor de logistiek: "Ik ben fulltime bezig met de gevolgen van de introductie van de groene fles. Allereerst is de nieuwe verpak- kingslijn groter, waardoor we een deel van de be schikbare opslagruimte in het magazijn verliezen. De lay-out van het magazijn is daarop aangepast, net als de routes die de onbemande heftrucks in het magazijn rijden. En dan is er nog het tweede stuk: de tent die we hebben laten opbouwen in Zoeterwoude, met daarin twee sorteerlijnen. Het grootste gedeelte van de bruine flesjes gaat daar door de 'krattenkantelaars'; ze vallen uit de krat en worden afgevoerd en verkocht als glas scherven. Vanaf week tien verwachten we kratten met een mix van groene en bruine flessen vanuit de markt retour. In de tent worden deze kratten handmatig gesorteerd. Een enorme klus, waarbij het bundelen van de krachten van meerdere afdelingen essentieel is." ANNIE OUDE HENGEL DIRK DIRKZWAGER KARLIJN VAN RUITEN fles in de Verenigde Staten groot maakte samen met Freddy Heineken. Alle flessen van Heineken wereldwijd hebben dezelfde uitstraling. Onze groene fles, die de Star Bottle gaat heten, heeft echter een uniek formaat, omdat de fles 30 cl bevat. Er zijn heel wat sessies met het Global Design Team geweest om de fles perfect te krijgen: het label, de stickers, de hals, alles moet kloppen. Hij is dus korter, maar nog steeds heel elegant. De Star Bottle wordt 26 febru ari overhandigd aan mevrouw De Carvalho in Zoe terwoude. Daarna gaat een grootse introductie campagne van start: de Star Bottle zal te zien zijn in bushokjes, op televisie, op Facebook... Niemand kan eromheen: the Star Bottle is born!" MARTIJN VAN KEULEN TEUSVAN DIEREN en het verloopt vooralsnog soepel. Korte lijnen en goed overleg, ook met de leverancier, zijn van groot belang. Inmiddels worden de eerste ma chines getest. De mensen die ermee gaan werken hebben we getraind en goed voorbereid. Natuur lijk zijn we afhankelijk van goede machines, maar het mensenwerk maakt het verschil. De interactie tussen de afdelingen, de voorbereidingen van de mensen, dat is de kern." WOUTER POTMAN YVONNE MARS, Hoofd NPI, is Program Manager van dit project: "Binnen een jaar is een hele nieuwe verpakkingslijn neergezet. Als straks de eerste flesjes van de band rollen wordt dat een heel spannend moment: the proof of the pudding is in the eating. Elke twee weken heb ben we met alle projectmanagers de voortgang en risico's besproken. Zo hebben we de lijntjes organisatorisch heel kort gehouden en heel fijn samengewerkt. In week zes beginnen we com mercieel te produceren; in week tien moeten de eerste kratten in de supermarkt staan. Nu komt alles bij elkaar; mensen draaien extra uren, de spanning stijgt. Zo'n aanloop kost altijd wat extra tijd en inspanning. Je begint met niks en uiteinde lijk is daar een tastbaar resultaat. Dan weet je ook weer waar je het allemaal voor doet: dat mooie groene flesje in een krat." heineken NL magazine 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2013 | | pagina 15