RISICO'S ONDER CONTROLE VRAGENVUUR Risk management wordt steeds belangrijker voor HEINEKEN. Waarom? En hoe doen we dat? We spraken Richard Koen, manager Internal Audit. Leg eens uit, wat is risk management? "HEINEKEN is een bedrijf met ambitieuze doelstellingen. Om die te kunnen verwezenlijken moeten we zo veilig en efficiënt mogelijk werken en zorgen dat er betrouwbare informatie is om de juiste beslissingen te nemen. We moeten bijvoorbeeld ongevallen of fraude zoveel mogelijk voorkomen. Risk management is iets van ons allemaal. Met elkaar moeten we continu bedenken wat de risico's zijn en hoe we die kunnen voorkomen. Daartoe hebben we het Key Control Framework en de HeiRules." Het Key Control Framework. Vertel... "De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan het analyseren van de belangrijkste controles. Hoe wordt gecontroleerd of de magazijns wel genoeg beveiligd zijn bijvoorbeeld. En of kortingen wel zorgvuldig worden doorberekend. Deze zogeheten checks van dagelijkse processen zijn opgesteld in het Key Control Framework. Het meten ervan helpt om verrassingen te voorkomen en het management in staat te stellen tijdig bij te sturen. Andere landen willen dit nu ook invoeren. Daarom komen audit managers uit de hele wereld hierheen om geïnspireerd te worden." En dan zijn er nog de HeiRules? "De HeiRules zijn regels die zijn opgesteld vanuit HEINEKEN International. Voorheen waren er meer dan vierhonderd regels. Om dit overzichtelijker te maken, is dit aantal vorig jaar vereenvoudigd naar 36 regels. Ze komen neer op: hoe doe ik als manager de boekhouding van mijn afde ling, hoe kunnen we samen onze organisatie veiliger en efficiën ter maken, en betrouwbare informatie over onze processen naar boven krijgen om uiteindelijk best in class te zijn." Kun je voorbeelden geven? "Denk bijvoorbeeld aan de klokken- luidersregeling, die dient iedere OpCo te hebben, met een vertrou wenspersoon waar je op terug kunt vallen. Een andere HeiRule is datje mensen nooit mag aanzetten tot onverantwoord alcohol gebruik." Al met al zijn het veel regels om te onthouden... Waar kan ik ze vinden? "Het Key Control Framework is voor managers en alle control-eigenaren - degenen die verantwoordelijk zijn voor de naleving en uitvoering van de controls - te vinden op Lotus No tes. De HeiRules staan op HeiPort."» HEINEKEN NL magazine 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2013 | | pagina 13