COMMERCIE HORECA GROOTHANDEL RETAIL VRUMONA Erik Schuckink Kool, direc teur Horeca: "Het afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor Horeca. Een jaar waarin de basis is gelegd voor een nieu we salesorganisatie. Het splitsen van Horeca en Groothandel was een ingrijpende operatie, waar iedereen zich keihard voor heeft ingezet. Een grote verandering is de kanaalspecifieke aanpak. De markt goed analyseren en onszelf afvragen hoe en in welke kanalen we kunnen winnen. Daarnaast wordt vanaf 2013 de 'intrin sieke rol van bier' veel belangrijker. Waarom zou je een verkoopgesprek niet kunnen starten met het tappen van een mooi glas bier en het tappen zelf, en de kwaliteit van de schuim kraag kunnen bespreken? Daarnaast hebben we dit jaar veel geïnves teerd in kwaliteit. Goed Getapt heeft dit jaar opnieuw tweeduizend bedrijven getraind. Ook Fix the Basics, waarbij we bij al onze horeca- klanten nastreven dat ze goed materiaal ge bruiken, is landelijke uitgerold (zie ookblz. 10). Dat er bij Horeca veel energie is gaan zitten in het laten slagen van de splitsing met de Groot handel zie je ook terug in de overgangsrappor tages die de buitendienst heeft opgesteld van alle horecaklanten. Dat is waardevolle klant informatie waarmee zowel HGH als Horeca volgend jaar hun voordeel mee kunnen doen. Ook het vermelden waard is dat we onze finan cieringen binnen het horecakanaal structureel met een derde hebben teruggebracht. Waar ik erg trots op ben, zijn de mooie nieuwe klanten die we hebben binnengehaald. Zo is Ziggo Dome een nieuwe Heineken klant, het stadion van FC Heerenveen heeft nu Amstel op tap en als je over de Grote Markt in Den Haag loopt, zie je veelal Maes." Jeroen Corver, directeur Groothandel: "De eerste keer dat we de nieuwe organisatie vorm breed intern deelden was in februari, maar het afgelopen halfjaar hebben we de plannen ook daadwerke lijk in de praktijk gebracht. De scheiding tussen Groothandel en Horeca is daarmee bijna een feit geworden. Dat we tot deze splitsing zijn gekomen, komt vooral voort uit de veranderin gen in de omgeving. De competitie met andere groothandels is fors toegenomen. Door nu met een andere opstelling te komen, zitten we beter in de wedstrijd. Zie het als de terugkeer van het Nederlands elftal na het EK. Bij de pak ken neerzitten helpt niet. Wil je opnieuw een gooi naar de top doen, dan moet je anticiperen en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor je opstelling. De ruim honderd collega's die deelnemen aan de zogenaamde streams, projectteams om de splitsing inhoudelijk en organisatorisch op touw te zetten, hebben een enorme inspanning geleverd. We zitten hier in een vernieuwd deel van het kantoor en meerdere keren per week zie ik collega's flink hun best doen. We werken allemaal samen aan het tot stand brengen van de reorganisatie. Ongelooflijk hoeveel energie daarbij vrij komt. Het verbaast me niet, maar het stemt me wel heel tevreden. Tot slot wil ik complimenten maken voor de flexibiliteit van de medewerkers. Ook als er iets tegenzit, zie ik dat ze er alles aan doen om de klant te bedienen. Het interne oplossingsver mogen om tegenslagen te overwinnen is heel groot. De klant blijft vooropstaan. Het is hard werken, maar we staan klaar in de startblokken voor het komend jaar." Isabelle Spindler-Jacobs, directeur Retail: "HEINEKEN Nederland is bij veel klanten 'category captain', wat inhoudt dat we advies geven over de biercategorie. De grootste prioriteit bij Retail was een overzichtelijker bierschap realiseren. Dit betekent dat bier per merk gepresenteerd wordt. Daartoe zijn alle Albert Heijns omge bouwd naar deze presentatie, net als honderd vijftig ClOOO-winkels en een aantal regionale supermarktketens waaronder Poiesz, Hoogvliet en Deen. In 2013 volgen meer ketens. De eerste resultaten lijken veelbelovend. Onze producten gaan minder snel uit voorraad. Voor het eerst in jaren kunnen we melden dat ons fles/blik CBK-marktaandeel is gestabili seerd. Dat is een forse prestatie waar iedereen aan bijgedragen heeft. Verder ben ik erg blij met de nieuwe werkwijze van de Field Sales Force. We bezoeken belangrijke klanten nu eens per twee weken volgens vaste routes en richten ons wat minder op promoties en meer op de basis: schap, assortiment, beschikbaarheid op het schap en innovaties. Maar ook was 2012 het jaar van de succesvolle innovaties. Jillz 0,75-fles doet het als alternatief in het wijnschap beter dan verwacht. Met Am- stel Blond hebben we de eerste stap gezet. En Wieckse is uitgegroeid tot marktleider binnen wit- en rosébier. En Amstel 0.0 heeft de rol als opvolger van Malt meer dan waargemaakt. Ook de Heineken Fridge Cool Bottle deed het goed. Tot slot is absoluut het vermelden waard dat Heineken groen in krat dit jaar is aangekon digd. Uit het veld horen we louter positieve reacties. Ik ben er persoonlijk buitengewoon trots op dat deze operatie niet is uitgelekt! Daarvoor is een groot compliment aan de hele HNL-organisatie wel op z'n plaats." Gerrit van Loo, algemeen directeur Vrumona: "Terugkijkend op 2012 ben ik gelukkig met de opleving van Pepsi. De nieuwe commer cials en ondersteuning hebben een geweldige uitwerking gehad. Ik beschouw het als de start van een revival van Pepsi die komend jaar gaat doorzetten met mooie activaties en met een artiest van het kaliber Madonna. Daarnaast blijkt de strategie van klantspeci- fieke proposities aan te slaan. Dit houdt in dat bepaalde Retail-klanten zich exclusief verbin den met producten waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Succesvolle voorbeelden zijn de Sourcy-waters bij Superunie, SiSi Fruitbom- metje voor C1000 en Crystal Clear grapefruit bij Jumbo. Maar ook Rivella groeit door. We hebben het merk afgestoft, dankzij de cam pagne met Chantal Janzen en nieuwe etiketten. Dat heeft ertoe geleid dat we net als vorig jaar weer tien procent zijn gestegen. Het volume van Out of Home/Horeca staat in deze crisis onder druk, maar we groeien in marktaandeel doordat we een minder tradi tionele kanaalvisie ontwikkeld hebben. Dat programma ('Beyond the Tradition') leidt tot nieuwe producten en verpakkingen in nieuwe kanalen met een duidelijke focus voor de bui tendienst en een gerichte inzet van middelen. Wat we verder niet moeten vergeten zijn de nieuwkomers. Pepsi Kick heeft een enorme boost gegeven aan het Pepsi-merk. 7UP Orange is een blijvertje. Een nieuwe smaak Sourcy Vi- taminwater, en Crystal Clear fruit bloesom. En de nieuwe 1,5 liter dreambottle slaat goed aan." (zie ook blz. 4). Al met al een mooi jaar in alle onderdelen van het bedrijf. Het ziet ernaar uit dat we dankzij de enthousiaste resultaatge richte inzet van onze mensen samen toch weer mooie resultaten gaan halen." heineken nl magazine 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 9