HNS maakte een turbulent jaar door vol nieuwe productintroducties, efficiencyslagen en voorbereidingen op de megaoperatie: 'groen in krat'. LOGISTIEK VERPAKKEN Hoe staat het met de HNS Visie 2015? RONDGANG LANGS HNS Wat voor soort jaar was 2 012 voor de Brouwe rijen? "Vooral een jaar van hard werken," vertelt Arno Centen, Supply Chain Support manager HNS. "De nieuwe product- en verpakkingsin troducties vormden voor ons de hoofdschotel. Een van de belangrijkste successen was dat we hier lokaal Desperados zijn gaan produceren. Dat hebben we overgenomen uit Frankrijk. Met meer dan honderd man hebben we samen gewerkt om de productie op tijd op touw te kunnen zetten." Maar dit jaar werden nog meer nieuwe intro ducties in productie genomen, aldus Arno. "Amstel Blond, Jillz 0.0% en Amstel 0.0 bijvoor beeld. Maar een ander groot succes is dat we klaar zijn voor de 355 K2-flessen voor HUSA. Dit zijn flessen met een reliëf. De eerste proef- runs zijn gedraaid en het ziet er goed uit." En de K2 voor de Nederlandse markt? Arno: "Met de 30 cl zijn we nu druk bezig en dat is een van de grootste omschakelingen. Alle bruine flessen worden vervangen door zo'n 100 miljoenO) groene flessen. In Zoeterwoude is hiervoor een nieuwe lijn gebouwd. In Den Bosch is de lijn aangepast zodat er plastic labels kunnen worden gebruikt." Arno besluit: "Waar ik persoonlijk ook trots op ben is dat duurzame gerstproductie in Neder land weer is gestimuleerd. Een kleine 3500 ton hebben we dit jaar verbouwd en dat is een mooi begin." Net als bij Brouwen had ook bij de afdeling Logistiek (CS&L) de introductie van Desperados een grote impact. Harry Werkman, manager Export Logistics licht toe: "De productie is vooral op Duitsland gericht en deze markt werkt met returnables. Die hele retourlogistiek, dat gaf natuurlijk behoorlijk veel uitdagingen." Maar ook de aanpassingen van het functiehuis was een opvallende verandering bij Logistiek. Harry: "We hebben in 2012 het hele functiege bouw aangepakt. Nieuwe functiebeschrijvingen voor alle logistieke medewerkers in de magazij nen, geen onderscheid meer in werkgebied of vestiging. Als gevolg daarvan zijn alle mensen in een nieuwe functie benoemd." (Zie ook HNL 7) Nog andere veranderingen? "In Zoeterwoude en Den Bosch hebben we voor het eerst in week enddiensten gewerkt op de bliklijnen. Dat is een direct gevolg van de fors toegenomen vraag naar Heineken in blik. We konden de groei niet meer met regulier overwerk aan. Met het TPM-programma (Total Productive Manage ment, red.) zitten we midden in de expansie fase. Langzamerhand zie je dat we alles door een TPM-bril gaan bekijken waardoor we meer gestructureerd aan verliezen werken." Pauwel van Nieuwenhove en Duncan Moser zijn beiden manager Verpakken, de een in Zoeter woude, de ander in Den Bosch. Pauwel vertelt: "Het jaar 2012 bracht grote veranderingen in de Na een jaar ligt HNS op koers met de Visie. Dit mede geholpen door innovaties en nieuwe op drachten als Desperados. Wat betreft Veiligheid willen de brouwerijen naar nul ongevallen in 2015. Op dat niveau zitten zij nog niet, maar t.o.v. 2010 zijn wel 30% minder ongevallen genoteerd. Ook blijkt uit analyse dat alle recente ongevallen had den kunnen worden voorkomen. Wat betreft num mer 1 willen zijn voor de klanten, blijkt dat HNS al hoog scoort als betrouwbare leverancier. Zo is onlangs bekendgemaakt dat de exportproductie samenstelling van het team, zowel bij de rayon managers als teamleiders. Ook werd veel meer aandacht voor veiligheid ontwikkeld." Duncan erkent dat: "We zetten in op STOP-observaties en focussen meer op bijna-ongevallen. Dat geeft meer inzicht in risico's. Het is een lang proces, maar het werpt nu haar eerste vruchten af." Pauwel: "Maar ook de samenwerking is verbe terd met betrekking tot NPI's (Nieuwe Product Introducties) en verbetertrajecten." Duncan is er enthousiast over: "De overgang naar de groene Heineken fles heeft veel impact gehad. Omdat in Zoeterwoude Colonne 11 werd gesloopt en wij in Den Bosch moesten verbouwen, heeft Wijlre een deel van de productie overgenomen. Ze draai den daar met vijfploegendiensten, bijgestaan door operators uit Den Bosch en Zoeterwoude." Pauwel: "2012 betekende kortom een sterke focus op safety, productiviteit, NPI's en de sloop van Colonne 11. Dit naast de voorbereiding op de Bronze Award (TPM) en invoering van het nieuwe 'Functiehuis Verpakken'. Dat laatste vroeg een grote inspanning van iedereen bin nen de afdeling. Maar het biedt perspectief voor medewerkers en voor Verpakken HNS." van Sol naar Nederland wordt overgeheveld. De productiviteit zit op doelstelling voor 2012. Door de eenmalige investeringen voor de productie van Desperados, de groene Heineken retourfles, de Sol-opdracht en de nieuwe K2-fles voor de VS, zijn de kosten per hl gelijk gebleven t.o.v. 2011. De eenmalige kosten drukken volgend jaar niet meer op de prestaties van HNS. ZIE OOK DE HNS VISIE 2015-WEBSITE OP HEIPORT VOOR HET VIDEOINTER VIEW DATTOM EGBERS ONLANGS HIELD MET WILLEM DE JONGE OVER DE EERSTE 365 DAGEN VAN DE VISIE. heineken nl magazine 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 7