INHOUD COLOFON 10 uitgever HEINEKEN NEDERLAND hoofdredactie LISA VAN DER HEIJDEN redactieraad LIEKE WESTENDORP, IRENE STEENWELLE, HARRY WERKMAN, NIELS WESTPALM VAN HOORN content artwork HEMELS CUSTOMER MEDIA, ONDERDEEL VAN SANOMA beeld DE BEELDREDAKTIE, HENK DE GRAAF, MAJELVAN DERMEULEN, SANDER STOEPKER, BENNO DE WILDE, EA druk DRUKKERIJ DE BINK, LEIDEN redactieadres REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BD ZOETERWOUDE, KAMER 2.486, REDACTIE@HEINEKEN.NL oplage 9.000 EXEMPAREN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. 3 6X NIEUW Meerdere innovaties zagen dit jaar het levenslicht. 6 RONDIE HNS Hoe deden de afdelingen Brouwen, CS&Len Verpakken het in 2012? 8 KLAAR VOOR HET NIEUWE JAAR Rondgang langs Horeca, Groothandel, Retail en Vrumona. 10 HIGHLIGHTS Welke initiatieven en projecten waren er dit jaar? Een selectie. 12 GOUD WAARD Holland Heineken House groter dan ooit. Groen, groener, groenst X Rondje HNS GETAPT IN 175 LANDEN MAAR WIJ WAREN EERST Spotlight op Heineken 3itm iMjjïl' 2 heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 2