Merk met uitstraling 'Word geen type, blijf jezelf i DUURZAAM OP WEG KNOW THE SIGNS Aan welke nieuwe of al bestaande projecten en initiatieven werkten we dit jaar? En hoe succesvol waren ze? Enkele highlights. FIX THE BASICS Het was een ludieke, maar ook zinvolle actie tijdens de Duurzaamheidsweek. Bij alle HEINEKEN-vestigingen l werden de banden van mede werkers gecontroleerd op de juiste bandenspanning. Dat leverde die week een vermin- dering van de C02-uitstoot op van maar liefst 21,1 ton. Op drie plekken (Den Bosch, Zoeterwou- de en Bunnik) staan voortaan bandenpompen, werkend op zonne-energie. Wel doen! Harde banden leveren al snel een be- sparing op van 5% brandstof. HIGHLIGHTS VAN 2012 Jongeren confronteren met stereotiep dron- kenmansgedrag, dat was het uitgangspunt van het project Know the Signs. Aftrap twee jaar geleden was in Noordwijk, Zuid-Holland. Jonge ren kregen in de kroeg kaartjes uitgedeeld met alter ego's, zoals de Huilebalk, de Handtaste lijke, de Flirt... Boodschap: 'Word geen type, blijf jezelf!' Daarna is het project succesvol uitgerold naar andere gemeenten, zoals Oss, Almere, Amstelveen en onlangs in Bunnik. Het bracht bij jongeren behoorlijk wat discussie teweeg. Goed nieuws: volgend jaar start een nieuwe campagne gericht op jongeren. Hier voor is al een nieuwe partner gevonden. Heineken moet weer een Nederlands wereldmerk worden. Daarom werd de spotlight in 2012, en straks ookin 2013, voluit gericht op het Heineken merk. Ralph Rijks vertelt: "In het buitenland heeft het die uitstraling al en daarom zijn we diverse campagnes gestart rond de hoofdpersoon 'The man of the world'. Commercials als 'The Entrance' en 'The Switch' als startschot voor het Star Serve-programma ondersteunden dat. Met succes. Uit onderzoek blijkt dat we als krachtiger en meer aansprekend worden ervaren dan daarvoor. Een ander resultaat is het aantal Facebook- vrienden dat we nu hebben: zo rond de 300.000. Maar belangrijker nog is dat we zien dat het marktaandeel stabi liseert. Dat is in deze markt een forse prestatie!" Feit: de presentatie van merken op en rond de bar en tafels is heel bepalend. Een klant kiest via merkglazen en -viltjes meestal voor het bier op tap, en het bevestigt hem in zijn keuze. Optimale merkpresentatie was dan ook het uitgangspunt van het project Fix the Basics. Pieter Vissers, trademarketeer Horeca: "Samen met accountmanagers, horecavertegenwoordi- gers, verkooptelefonisten en de HTS-monteurs gingen we hard aan de slag om de merken- uitstraling bij horecazaken te verbeteren. Dat zit hem in de basismaterialen: de tapzuil, de merkglazen, het merkvilt en de speciaal ontwikkelde tafelkaarthouder." En, een succes? Pieter: "Jazeker. We hebben al ruim duizend horecazaken aangedaan." 10 heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 10