WERKERVARING 'Ik ben blij dat ik weer wat te doen heb' 'Als ik maar met mijn handen kan werken' Een tijdelijke werkplek bij een groot bedrijf als HEINEKEN. Voor Wajongers is het vaak dé manier om hun kans op een 'echte' baan te vergroten. Ontmoet Boy (30), Rinus (28) en Michiel (47). 'ALLES WIJST EROP DAT HET PROJECT EEN SUCCES IS' Aanpakkers MICHIEL DUDINK (47): "Ik heb op een schip gewerkt als koksmaatje, schoongemaakt in jachthavens, op schapenboerderijen gewerkt en als taxichauffeur, maar dit is de eerste keer dat ik magazijnwerk doe. Hiervoor had ik een jaar geen werk, dus ik ben blij dat ik weer wat te doen heb. Het geeft regelmaat: de weken gaan heel snel voorbij. Dat is fijn, want zo lijkt het sneller kerst en kan ik naar mijn vriendin in Brazilië. Ik verdien hier natuurlijk niet echt veel, dus ik zie dit echt als een overgangs periode om straks weer een gewone baan te hebben waarin ik wat meer salaris krijg. Ik hoop dat HEINEKEN me de kans geeft om mijn heftruckcertificaat te halen. Maar voorlopig voel ik me prima in mijn eigen 'hok' waar ik de emballage opruim. Soms maak ik even een praatje met collega's, maar niet zo vaak. Daar heb ik geen behoefte aan." Simon Masteling, groepslei der Logistiek, Noord-Holland: "Van de drie kandidaten die op gesprek kwamen, vond ik Michiel meteen het meest ge- schikt. Het gaat hartstikke goed hier met hem. Alleen vindt hij de werkdruk soms te hoog. Als er veel emballage tegelijk binnen komt, wil hij alles meteen wegwerken, terwijl dat helemaal niet hoeft. Gelukkig geeft hij dat altijd goed aan en soms springt een magazijnmedewerker even bij. Maar het werkt ook andersom: als Michiel tijd overheeft, pakt hij zelf andere klussen op. Hij heeft graag regel maat: niet te veel, niet te weinig werk." 16 HEINEKEN NL magazine BOY VAN GERWEN (30): "In mijn vorige baan liep het allemaal niet zo lekker. Ik wilde graag iets anders en ben een aardig tijdje op zoek geweest. Heb stages gelopen bij bedrij ven, maar het was het allemaal niet. Gelukkig kwam toen de kans om bij HEINEKEN te ko men werken. Een mooi bedrijf, vind ik, en bo vendien houd ik wel van een biertje. Sinds mei dit jaar ben ik als logistiek medewerker bezig met het uitsorteren van kratten van de embal lage op rolcontainers. Hard werken, maar het bevalt supergoed. Ik fitnes drie keer per week op de sportschool, dus fysiek kan ik het werk prima aan. En ook belangrijk: ik heb leuke col lega's. Ze zijn iets ouder dan ik, maar dat vind ik geen probleem. Op den duur zou ik nog wel iets anders willen doen. Ik sta dus zeker open voor andere werkzaamheden bij HEINEKEN. Als ik maar met mijn handen kan werken. Voor een kantoorbaan ben ik geen type." Willem Boetzkes, groeps leider Logistiek, Zuidoost- Nederland: "Boy had een aantal vervelende ervaringen met vorige werkgevers. Toen hij niet via de 'normale' weg werk kon vinden door zijn lichte vorm van autisme, kwam hij via IBN Arbeidsintegratie bij ons terecht. Boy is een rustige, aardige jongen en doet het prima. Hij heeft het liefst een vaste structuur, kan moeilijk met veranderingen om gaan en krijgt graag duidelijke instructies. Daar houd ik rekening mee. Van de andere magazijn medewerkers vraag ik veel flexibiliteit, maar bij Boy zorg ik ervoor dat hij vaste begin- en eindtijden heeft en geen overuren draait." Alain Loontjens, HR Manager: "Als HEINEKEN zetten we ons graag in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit project, waarbij we mensen de kans geven om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, sluit daar mooi I bij aan. De kandidaten worden voor ten minste één jaar bij ons gedetacheerd en kunnen zo extra werkervaring opdoen." "In Nederland is er geen officiële regeling voor dit soort initiatieven. Het idee werd tijdens CAO-overleg door vakverenigingen naar voren gebracht. Het sprak ons aan, en we besloten tien werkplekken ter beschikking te stellen. We bieden niet alleen plek aan mensen met een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsonder- steuning jonggehandicapten), maar ook aan kandidaten met een indicatie voor Sociale Werkvoorziening of de Wet Werk en Bijstand. Gezien de omvang van het project heeft elke medewerker van HR Commercie een belang rijke bijdrage geleverd. Het was soms wel een uitdaging om goed samen te werken met de Sociale Werkvoorzieningen. Met een aantal was het makkelijk zakendoen, maar een deel gedroeg zich wat moeizamer en bureaucratischer. Een aantal organisaties gaf zelfs te kennen dat ze geen kandidaten hadden. Zonde, want zo ontne- men ze hun medewerkers een kans zich verder te ontwikkelen en hun kansen te vergroten." "De kandidaten liepen allemaal eerst twee weken stage. Op die manier konden ze wennen aan de omgeving. Ze worden begeleid door een coach, die ook regelmatig contact heeft met hun directe leidinggevende. Tot nu toe lijkt het van beide kanten goed te bevallen. Alles wijst erop dat het project een succes is." HEINEKEN NL magazine 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 9