PERFECT ETIKET AMBASSADEURS Bierproefspel E-learning SERIE: GOED(EREN) GELEVERD VEELZIJDIG PROGRAMMA EIGEN INITIATIEF TROTS CONSTANTE KWALITEIT Een bierfles is pas af als er een etiket op zit. Leverancier Royal Hoitsema Labels levert onze papieren etiketten. SNIJDEN OF STANSEN WIST JE DAT... hier het meest voor openstaan: de eigen medewerkers." Het We Love Beer-programma is in tien verschillende landen van start gegaan, ook in Nederland. Na een interne oproep met tiental len reacties, zijn na een uitgebreide selectie een dertiental ambassadeurs uitgekozen. Zij krijgen de kans vier modules te doorlopen waar hun bierkennis op diverse niveaus aange scherpt wordt. Lisa van der Heijden, communi catieadviseur, vertelt hoe dat proces in z'n werk gaat: "We hebben geselecteerd op motivatie, standplaats en functie. De bedoeling is dat de ambassadeurs het verhaal over bier ook gaan delen met hun collega's dwars door alle lagen van de organisatie heen. Dus die diversiteit was van groot belang." De modules, eigenlijk lessen, bestaan uit vier onderdelen. De eerste module is gewijd aan de geschiedenis van bier. Hierbij zullen Willem van Waesberghe (director Global Brewing, Research Analyses), August Bekker (senior 'ER IS ZOVEEL TE VERTELLEN' Léon van Daalen, account manager Horeca Amsterdam: "Ik merk bij mijn klanten dat het steeds vaker alleen over de merken en prijzen gaat en minder over het product zelf. Er is nog zoveel te vertellen over de prachtige aspecten van bier. De kennis die nu nog ontbreekt hoop ik verder te verdiepen. Vervolgens is het een kwestie van 'spread the word': binnen HEINEKEN, op feestjes, bij klanten..." scientist Raw Materials) en Coen Dekker (ma nager Beer Image) optreden als docenten. Zij zullen onder meer vertellen over de geschiede nis van bier, over de ingrediënten, hoe je bier moet proeven en wat de karakteristieken zijn. Daarnaast worden de smaakverschillen tussen Heineken, Amstel en Brand toegelicht. Module twee is gewijd aan de brouwerij. De ambassadeurs in spe gaan op bezoek in Zoeter- woude waar ze niet alleen het hele brouwproces doorlopen, maar ook zelf bier leren brouwen. De derde module draait om de vraag: hoe wordt bier in de markt gezet? Dit onderdeel legt uit wat de rol van retail, horeca en marketing is bij het aan de man brengen van bier. Tot slot staat 'VERTELLEN HOE GOED WE ZIIN' Michiel Smit, Field Salesverte- genwoordiger: "Het is weieens jammer dat het bijzondere van onze bieren in het buitenland soms meer gewaardeerd wordt dan hier. Dat hoop ik als ambas sadeur onder de aandacht te gaan brengen. Het wordt tijd dat we vertellen hoe goed we zijn vergeleken met de rest van de wereld. Dat enthousiasme wil ik graag overbrengen." de vierde module in het teken van beleving. Hier wordt dieper ingegaan op het serveren van het product. Volgens Lisa van der Heijden is een van de meest uitdagende onderdelen van de opleiding tot bierambassadeur dat de ambassadeurs zelf een plan maken om de opgedane kennis ver volgens binnen de organisatie door te vertalen. Lisa: "Dat is een stuk natuurlijker. We willen graag het eigen initiatief stimuleren." Het jaar 2013 wordt voor We Love Beer het pilotjaar. In dit jaar zal worden bekeken wat de ambassadeurs van het programma vinden, wat ze met hun kennis hebben gedaan en of het is gelukt om deze kennis over te dragen aan andere meewerkers. We Love Beer-projectmanager Noreen Murphy benadrukt dat het ambassadeursprogramma misschien de indruk wekt dat het uitsluitend voor intern gebruik is ontwikkeld, terwijl een van de doelstellingen is dat het ook buiten de muren van HEINEKEN moet doordringen. Noreen: "HEINEKEN -mensen zijn trots op hun biermerken en willen dat graag uitdragen. Met hun kennis kunnen ze daar straks in gesprek ken over bier ook echt wat mee doen." Noreen kan zich er bijvoorbeeld hoogstper soonlijk over opwinden dat iedereen akkoord lijkt te gaan met een slecht wijnjaar, maar zich nooit afvraagt hoe geavanceerd het wel niet is dat de brouwers van HEINEKEN hun natuur product altijd een constante kwaliteit weten mee te geven. "Er is zo veel interessants over bier te vertellen." Lisa van der Heijden merkt dat de ambassadeurs in opleiding er in ieder geval helemaal klaar voor zijn. "Het enthousi asme is echt aanstekelijk. We hebben ook veel meer aanmeldingen dan we kwijt kunnen. Dat is natuurlijk een goed teken." Constantijn van Nispen is medeverantwoor delijk voor het ontwikkelen van het Bierproef pakket met dvd-spel, dat goed past bij We Love Beer. "Het idee komt uit de denktank waarin ik een halfjaar geleden deel nam. We wilden iets leuks verzinnen waar je ook nog iets van leert. Dat is het Bierproefpakket geworden. In het pakket zitten zes verschil lende bieren en een dvd met een bierproef spel. In een uur leer je spelenderwijs over de verschillende bieren." ook een pakket ontvangen? lees er meer over op blz. 23. 'IK HOOP OP GOEDE IDEEËN' Francien de Jongh, TPM-Facili- tator in Zoeterwoude: "Ik werk nu al 25 jaar bij HEINEKEN in verschillende disciplines. Ik weet wel het een en ander van brou wen maar hoe het er bij Com mercie aan toe gaat, dat weet ik bijvoorbeeld niet. Dat wil ik tijdens de lessen graag leren. En verder hoop op een leuke groep waar veel ideeën en goede plannen uit voortkomen." Ton Witte (opleidingscoördinator) ont wikkelde, als onderdeel van The Big Five, het E-learning programma 'De Magie van het Brouwen'. Het wordt binnenkort gelanceerd en sluit naadloos aan op het programma We Love Beer. Ton: "Aan de hand van een interactieve methode wor den de acht stappen van het brouwpro ces toegelicht. Het belangrijkste doel is: kunnen vertellen over de verschillen tussen de merken Heineken, Amstel en Brand. Het gebeurt nu nog te vaak dat medewerkers op verjaardagen te horen krijgen dat alle bieren op elkaar lijken en dit niet kunnen uitleggen. Terwijl zij zelf de belangrijkste ambassadeurs voor onze merken zijn." 14 heineken nl magazine Het drukken op een 8-kleuren-offset-flexo drukpers. De etiketten zijn klaar voor het snijproces. Daarna gaan ze op een pallet, gereed voor gebruik. Het etiket is het gezicht van de bierfles: als dat niet goed zit, straalt dat af op de fles. Het produceren van etiketten is dan ook nauwkeurig werk: is het etiket goed gesneden of gestanst? Geeft de bedrukking niet af? Voor dit werk heeft HEINEKEN al jaren geleden een goede partner gevonden in Royal Hoitsema Labels. Dit Groningse bedrijf is een van de leveranciers van bijna alle soorten papieren, niet-klevende bieretiketten en etiketten voor de frisdranken van Vrumona. Inclusief de nu nog papieren etiketten voor Heineken komt dat op drie miljard stuks per jaar. Salesmanager Allard Sollewijn Gelpke van Hoitsema vertelt: "Al onze etiketten produce ren we in een bijna volledig gemechaniseerd en gerobotiseerd proces. Als de digitale bestanden van het etiket door HEINEKEN zijn geac cordeerd gaan we drukken. Dat doen we op grote drukvellenvan 72 bij 102 cm groot. De offsetpers kan acht kleuren drukken, plus goud of zilver. Tijdens het drukproces worden de etiketten regelmatig grondig middels steek proeven gecontroleerd." Nadat de vellen gedroogd zijn - dat duurt zo'n drie tot tien dagen in totaal - gaan we snijden (bij rechthoekige etiketten) of stansen (bij ronde vormen). Dat gaat meteen met stapels van 1.250 vellen tegelijk. Die moeten altijd exact gelijkliggen, anders heb je kans dat je de etiketten versnijdt. Pas als ze gelijkliggen, wor den de drukvellen vervolgens in lange banen gesneden. Moet er worden gestanst, dan duwt de machine de etiketten per 1.250 stuks inéén vloeiende beweging door het stansmes. Vervol gens banderen we de etiketten per 3.750 stuks; dat is ons eindproduct. Per robot stapelen we ze op pallets waarna ze worden opgeslagen in ons magazijn. HEINEKEN vraagt de etiketten vervolgens naar behoefte op." Royal Hoitsema Labels sinds 1653 bestaat en dus een van de oudste bedrijven van Nederland is. Dit bedrijf al 62 jaar het predicaat 'Koninklijk' mag voeren. Hoitsema wereldwijd etiketten levert, waaronder bijvoorbeeld ook aan diverse HEINEKEN-gelieerde brouwe rijen in het Caribisch gebied. Ook de Amstel-etiketten worden al jaren door Royal Hoitsema Labels geleverd. Hoewel de twee oer Hollandse bedrijven al jaren naar wederzijdse tevredenheid samen werken, blijven ze samen zoeken naar manie ren om kwalitatief hoogwaardig en kostenef ficiënt te werken. "Voor HEINEKEN is dat een belangrijke voorwaarde voor de samenwer king," verduidelijkt contractmanager Stefan Pieterse van HEINEKEN. "Periodiek hebben wij gesprekken met leveranciers waarbij de drie pijlers van Contractmanagement - sup plier performance, security of supply en cost savings - worden besproken. Deze gesprek ken voeren we ook met Hoitsema om hun prestaties te verhogen." Hoitsema heeft hierin dezelfde drive, verzekert Sollewijn: "We zijn blij dat we voor zo'n mooi bedrijf met zulke mooie merken mogen werken. Zo'n klant straalt toch ook op je eigen bedrijf af!" heineken nl magazine 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 8