De gemiddelde LED-lamp gaat tot 25 keer langer mee dan het aloude peertje' DUURZAAM 60% MINDER VERBRUIK Door 'gewone' lampen te vervangen door LED-verlichting kan een horecabedrijf algauw duizenden euro's per jaar besparen op zijn energiekosten. Om nog maar niet te spreken over het positieve effect op het milieu. Accountmanagers Horeca gaan daarom de boer op met een zogenaamde LED-scan. ONDER DE INDRUK 6 heineken NL magazine In vijf jaar tijd 14.000,-besparen op zijn energierekening. Ray van 't Hooft, mede-eigenaar van Barca in Amsterdam, kon zijn oren bijna niet geloven. Toch was dit de uitkomst van de LED-scan die hij een tijdje geleden uit liet voeren in zijn bedrijf. Dat hij zijn traditionele verlichting zou gaan vervangen door LED-lampen stond vanaf dat moment wel vast. Maar alles in één keer durfde hij ook weer niet aan. "Ik had natuur lijk de nodige vooroordelen ten opzichte van LED. Het licht zou hard en sfeerloos zijn. En niet dimbaar. Maar dat is door de technische ontwik kelingen van de laatste jaren allemaal niet meer het geval. Toch wilde ik niet het risico lopen dat de sfeer in mijn zaak zou veranderen. Dus heb ik steeds een paar lampen vervangen en ben gaan experimenteren. Soms bleek dat een LED-lamp beter niet op honderd procent van zijn volume kon branden, maar op 81 procent. Om tot het beste resultaat te komen." In de sfeervolle zaak aan het Marie Heineken Plein, achter de Heineken Experience, zitten gasten aan de koffie, een glaasje wijn of Extra Cold. Ze keuvelen wat of zwiepen met de vingers over de iPad tijdens een werklunch. Ze hebben nauwelijks in de gaten dat aan de andere kant van de bar de aftrap wordt gedaan voor een nieuwe loot aan de stam voor het Partner in Business-programma dat HEINEKEN al langer heeft lopen. Een programma dat zowel horecaondernemers als slijters op meerdere manieren helpt de verkoop te verhogen en het rendement te verbeteren. "We gaan aan dit programma nu een duurzame component toevoegen," zegt trademarketeer Bas Stok. Samen met manager Duurzaamheid Maarten Bakker is hij verantwoordelijk voor de implementatie van dit nieuwe businessidee dat LED-gebruikin de horeca moet stimuleren. "We helpen ondernemers al langer met simpele tips op het gebied van watergebruik, afvalscheiding en energieverbruik. Door bijvoorbeeld te vertellen dat het regelmatig schoonmaken van de luchtinlaat van de koelinstallatie tot wel 500,- per jaar aan stroom bespaart. En we wijzen ondernemers op het bestaan van waterloze urinoirs. Dat we er nu een LED-scan aan toevoegen, komt omdat we simpelweg onder de indruk waren van de besparing die het op kan leveren." Maarten: "Het komt het milieu ten goede en de portemonnee van de ondernemer. Toen dit voor ons duidelijk was, zijn we gaan zoeken naar partijen die ons daarbij konden helpen. Zo is het idee ontstaan om de LED-scan aan te bieden." Van het wereldwijde elektriciteitsver bruik gaat negentien procent naar verlichting. Dat kost de wereldburger jaarlijks 195 miljard euro en omgere kend betekent het een uitstoot van 1,9 miljard ton C02. De traditionele gloeilamp geeft 90 tot 95 procent van het energieverbruik af als warmte. Dat is met LED-verlichting niet het geval. Hier wordt vrijwel alle energie omgezet in licht. LED staat voor Light Emitting Diode, oftewel lichtafgevende diode. Volgens SwitchMyLight, dat de scans uitvoert, kan met de hui dige LED-technologie gemiddeld 60 procent energie bespaard worden zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit van de verlichting. Op dit moment is nog maar vijf procent van alle verlichting LED. Volgens het bedrijf komt dat in belangrijke mate door onbekendheid met de toepassingsmogelijkheden. De gemiddelde LED-lamp gaat bovendien tot 25 keer langer mee dan het aloude 'peertje'. heineken nl magazine 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 4