Wereldspeler 'Contact leggen met collega's gaat straks makkelijker' INHOUD Extra bij HNL Magazine COLUMN 'We blijven investeren in de Nederlandse thuismarkt' 9 COLOFON 4 NIEUWS Met o.a. de Café Top 100 en de Innovation Challenge 6 LICHT UIT, LED AAN Steeds meer horecazaken over op LED 9 MCS PROJECT Uitrol is gestart 10 FEESTEN IN STIJL Sfeerimpressie van de personeelsfeesten 12 WE LOVE BEER Deze 'ambassadeurs' weten straks alles over bier 15 GOED(EREN) GELEVERD Het verhaal achter onze etiketten 16 AANPAKKERS Maak kennis met drie Wajongers 19 NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN CS&L nieuwe functieprofielen 20 KROEGENTOCHT Op stap met een vertegenwoordiger. Deze keer: Deventer 22 VRAGENVUUR Waarom eigenlijk een groene fles? 23 AGENDA Wat is er te doen in december en januari? 24 MOMENTOPNAME James Bond-première Bijna een jaar voorbij alweer! Alle reden om terug te blikken op wat we zoal hebben gedaan de afgelopen tijd. Wat waren de nieuwe projecten? Hoe ging het met al lopende projecten? Welke innovaties waren er? Wat veranderde er bij HNS? En hoe deden Horeca en Retail het bijvoorbeeld? Dit en meer kun je teruglezen in de bijgesloten eindejaarsspecial. Veel leesplezier! Anouk Baggerman 2 heineken nl magazine UITGEVER HEINEKEN NEDERLAND HOOFDREDACTIE LISA VAN DER HEIJDEN REDACTIERAAD LIEKE WESTENDORP, IRENE STEENWELLE, HARRY WERKMAN, NIELS WESTPALM VAN HOORN CONTENT ARTWORK HEMELS CUSTOMER MEDIA, ONDERDEEL VAN SANOMA BEELD BAS ARPS, DE BEELDREDAKTIE, LARS VAN DEN BRINK, REINOUD KLAZES MAJELVAN DERMEULEN, BEN NO DE WILDE, E.A. DRUK DRUKKERIJ DE BINK, LEIDEN REDACTIEADRES REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BDZOETERWOUDE, KAMER 2.486, REDACTIE@HEINEKEN.NL OPLAGE 9.000 EXEMPLAREN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. Het jaar 2012 ligt alweer bijna achter ons. Ik wilde het maar eens niet hebben over het politieke klimaat of de economische crisis, maar gewoon over ons mooie bedrijf, HEINEKEN. Toen eind jaren negentig de consolidatie in de wereldwijde biermarkt door overnames écht startte, werd er door analisten en media een beetje neer gekeken op HEINEKEN. We zouden de slag missen, konden geen geld op de beurs ophalen via aandelenemissies gezien het 'familiebelang' en dergelijke. Ook was er kritiek op de voetafdruk (footprint) van HEINEKEN op de wereldmarkt. We waren verhoudingsgewijs te groot in verzadigde, volwas sen markten vertegenwoordigd (Europa, VS) en nauwelijks aanwezig in de groeidiamanten van de toekomst, Zuid-Amerika en het Verre Oosten. Hoe anders staan we ervoor eind 2012. Met de acquisitie van Scottish Newcastle hebben we het fort Europa zeker gesteld. Met de acquisitie van de bieractiviteiten van FEMSA zijn we nadrukkelijker in Zuid-Amerika vertegenwoordigd en met de onlangs afgeronde totale overname van Asia Pacific Breweries bepalen we nu volledig zelf onze toekomst in het Verre Oosten. Deze sterk verbeterde voetafdruk is een resultaat van hard werk door alle collega's, vertrouwen van de familie in de toekomst van HEINEKEN, het strategisch inzicht van de top van de onderneming én de kracht van het Heineken merk. De voor de expansie benodigde financiële middelen werden mede gegene reerd door forse organisatie-aanpassingen in de afgelopen tien jaar. Daar weten wij in Nederland alles van. De indringende wens om ons efficiënter en effectiever te organiseren heeft geleid tot het verlies van vele arbeidsplaatsen. Dat doet pijn, elke keer weer. Toch was het nodig en noodzakelijk om als HEINEKEN een wereldspeler van faam te blijven op de internationale biermarkt. Dichter bij huis levert een efficiënt en effectief georganiseerd HNL ook behoud van werkgelegenheid op. HNS blijft een van de beste suppliers van HEINEKEN én wordt vaak aangewezen als brouwer, verpakker en trans porteur van 'nieuwe' volumes die beschikbaar komen (bijvoorbeeld Sol en Desperados). Ook levert die efficiënte en effectieve organisatie het vertrouwen op van de top van de onderneming dat het verstandig is om te blijven investeren in de Nederlandse thuismarkt. De introductie van de groene 30 cl. retourfles voor het Heineken merk is daar een mooi voorbeeld van. En op dat vertrouwen van de top én de voetafdruk van de onderneming mogen we trots zijn! Ik wens iedereen goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe. Philip de Ridder Algemeen Directeur HEINEKEN Nederland heineken nl magazine 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 2