NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN WERKERVARING 'Ik zou wel bijrijder willen worden' Leren op 't werk De afgelopen maanden waren spannend voor de afdeling CS&L. Zo'n honderddertig collega's kregen een nieuw functieprofiel. TERUG NAAR DE KLAS OPLEIDINGEN GEZONDE BESLISSING RINUS ORANJE (28): "Hiervoor werkte ik bij een koeriersbedrijf, maar dat liep niet zo lekker. Via de gemeente kwam ik toen bij HEI- NEKEN terecht. Er waren meerdere kandidaten op het sollicitatiegesprek, maar toch werd ik aangenomen. Dat gaf een goed gevoel. Ik begon bij emballage, stapte toen over naar bruikleen en ben nu aan het orderpicken - alles klaarzet ten voor de klanten. Hard werken vind ik fijn en volgens mij gaat het goed. Ik ben ook wel wat gewend, werk al vanaf mijn veertiende. Wel wil ik nog graag veel leren. Zo zou ik bijrijder willen worden op de vrachtwagens van HEINEKEN. Ik vind het hier leuk, maar het is voor mij geen probleem om na dit jaar weer wat anders te gaan doen. Werk is voor mij gewoon werk - daar ben ik heel makkelijk in." Peter van der Most, groepsleider Logistiek, Zuid-Holland: "Dit project is voor mij net zo goed een leer proces als voor Rinus. Ik moet echt de tijd nemen om hem dingen uit te leggen. We hebben samen regel matig gesprekken: wat gaat lekker en wat niet, wat doe ik goed en wat niet? Eens per maand heb ik contact met z'n coach. Via hem hoor ik soms dingen die Rinus mij niet direct durft te vertellen. Dat hij ook zo graag HEINEKEN- kleding aan wilde bijvoorbeeld, net als zijn collega's. Dat hebben we toen meteen geregeld. Rinus doet het hier prima. Hij wordt steeds opener, begint meer grapjes te maken. Volgens mij heeft hij het wel naar zijn zin." Op dit moment werken er al negen men sen bij HEINEKEN om via het Wajong- project meer werkervaring op te doen. Meestal is dat in de functie van logistiek medewerker. Binnenkort wordt naar ver wachting de tiende kandidaat geplaatst. 18 HEINEKEN NL magazine het brengt ook veel onrust met zich mee. Sommigen zijn al meer dan twintig jaar in dienst. Best ingrijpend als je dan opeens weer een opleiding moet doen. Maar het is een ge zonde beslissing. Zelf heb ik, nog voordat dit speelde, een aanvullende opleiding gedaan. Daarom had ik er tijdens mijn sollicitatie wel vertrouwen in. En ik ben tevreden, de functie is veelzijdig, met meer uitdaging." Voor Bert Romijn, eerst taakteammedewerker en nu allround operator, kwam de verande ring ook niet ongelegen. "Voorheen werkte ik alleen op de afdeling Export, nu zit ik ook bij Binnenland. Dat maakt het werk een stuk veelzijdiger. En ik zit nu ook op een vrachtwa gen. Ik had al een groot rijbewijs, dat komt nu mooi van pas." Per oktober zijn alle betrokken medewerkers benoemd, ongeveer honderddertig in totaal. Daarvan volgt een groot aantal nu ook daad werkelijk een mbo- en werkplekopleiding. Het was een ingrijpende maar ook onvermij delijke beslissing, vertelt Harry Werkman, manager Logistiek van Den Bosch. Samen met Teun van der Linden (Zoeterwoude) en toenma lig directeur Logistiek Fred Holvast nam hij in 2010 het initiatief voor een nieuw functiehuis voor CS&L. Harry: "Onvermijdelijk, omdat de verschillende afdelingen Binnenland, Export en Inbound de afgelopen jaren steeds meer ver groeid waren tot één magazijn. Bovendien was een aantal processen de afgelopen jaren geme chaniseerd en geautomatiseerd. De functiepro fielen voldeden niet meer. Dus besloten we nu opnieuw goed te kijken naar: wat is er nodig en wie past er goed op welke plek?" De juiste man op de juiste plek. Het past bij de HNS Visie 2015, dat als ambitie heeft de beste supply chain ter wereld te zijn. In 2010 werd daarom een adviesaanvraag ingediend bij de OR en een speciaal projectteam opgestart om het opleidingstraject vorm te geven dat voort komt uit het nieuwe functiehuis. HR Adviseur CS&L Marlou Brunninkhuis, tevens projectleider van het projectteam, licht toe: "We hebben veel gesprekken gevoerd en uitgebreid onderzocht wat de benodigde capaciteiten waren voor de nieuwe functiepro fielen. Vervolgens hebben we geïnventariseerd welke aanvullende opleidingen of werkplek opleidingen nodig waren om de functies in te kunnen vullen." Ongeveer honderddertig mensen werden benoemd in een nieuwe functie. Marlou: "Verwachting was dat er voor iedereen een plek zou zijn, zonder ontslagen. Maar dat betekende ook dat een aantal mensen naar een nieuwe functie moest solliciteren. Dat heeft natuurlijk veel impact gehad. We hebben sommigen moeten teleurstellen in hun verwachtingen. Maar dit proces creëert natuurlijk ook nieuwe kansen." Jos Geerts, voorheen verantwoordelijk voor regeltaken Inbound en in het nieuwe func tiegebouw warehouse-coordinator, voelde de verandering zelf al lang geleden aankomen: "Niet iedereen zat hier op te wachten. Logisch, HEINEKEN NL magazine 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 10