TIGERRRRRR HORECA 2.0 'Andere groothandels zijn steeds meer opgeschoven richting het horecakanaal' J. SPECIAALBIER ...Tiger Beer inmiddels al meer dan 30 gouden medailles heeft gewonnen voor de unieke smaak en kwaliteit ...je het in veel Europese steden tegenkomt in de meest hippe en trendy bars ...de 'lachende' e in het logo refereert aan Heineken A VERSCHILLENDE 'STREAMS' GRONDIG AANPAKKEN WAT VINDEN DE COLLEGA'S? HOE HET OOIT BEGON... AZIE IN NEDERLAND Wist je dat Tiger Beer van oorsprong deels Nederlandse roots heeft? Maar er is nog meer te vertellen over dit exotische biertje. WIST JE DAT... KENMERKEN EEN ECHTE WINNAAR 'kanaalgestuurd' wordt. Erik noemt een voorbeeld: "We gaan een onderscheid maken tussen focuskanalen. Neem voetbal, daar hangen we het Amstel-merk aan en gaan we specifieke activaties voor ontwikkelen. Zo kunnen we ons beter onderscheiden." Volgens de directeur Horeca is het niet langer de bedoeling in alle kanalen te winnen maar juist wel in de focuskanalen. Voor de groothandel geldt die focus ook. Ook daar wordt het advies over de verschillende categorieën in het assortiment veel meer op de ondernemer toegespitst. Erik: "Daar willen we toege voegde waarde creëren voor de ondernemer." Dat zijn allemaal fraaie voornemens, maar eer het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Eind september werd de noodzakelijke reorganisatie door de OR voorzien van een positief advies. Hierna startte een proces waarbij Eltjo Edzes de taak van programmamanager Horeca 2.0 kreeg. Er zijn elf zogenaamde streams samengesteld waar in totaal meer dan negentig mensen aan deelnemen. Iedere stream vertegen woordigt een onderdeel van de huidige organisatie. Collega's van ver schillende afdelingen, verspreid over het hele land, wisselen onderling kennis uit. Ook worden alle bedrijfsprocessen onder de loep genomen. Wie doet wat het best? En wat kunnen we van elkaar leren? Eltjo vertelt wat de opzet is: "Dit raakt iedereen bij alle onderdelen. We hebben daarom besloten om er een groot programma van te maken, zodat iedereen betrokken is bij de veranderingen." Een van de divisies die veel gaat merken van de nieuwe horecafijnstructuur, is Sales. Zo wordt Telesales, de telefonische verkoopdienst, gecentraliseerd in Houten. Datzelfde geldt voor de verkoopondersteuning die ook in Houten en Zoeterwoude zal worden geconcentreerd. Hoewel zowel Jeroen, Erik als Eltjo goed begrijpen dat veranderingen niet altijd makkelijk zijn en de gevolgen van deze reorganisatie ook na de ingang op 1 januari 2013 gevoeld zullen worden, zien ze ook dat er een 'momentum' ontstaat om bepaalde zaken nu eens grondig aan te pakken. Jeroen: "We kunnen veel beter trainen en coachen." Erik: "Qua procesbeheersing is een centrale afdeling veel beter te sturen. De versnippering die was ontstaan was niet goed voor de effectiviteit." Eltjo: "De huidige reorganisatie biedt ook kansen om veel meer van eikaars beste voorbeelden te leren." Een onvermijdelijk gevolg van de ontvlechting en herinrichting van de horecatak van HEINEKEN is dat collega's afscheid van elkaar gaan nemen. Dat is een ongemakkelijk onderwerp. Erik: "We gaan iedereen toetsen aan de nieuwe functieprofielen voor de toekomst. Het is even spijtig als onvermijdelijk dat een aantal mensen daar niet aan voldoet." Ook zal de centralisatie van verschillende onderdelen voor sommigen tot gevolg hebben dat ze te ver van hun werk komen te wonen. Jeroen bekijkt het van de positieve kant: "We gaan helaas mensen verliezen maar we houden er óók een heleboel over. Samen gaan we onze schou ders onder horeca 2.0 zetten." 8 HEINEKEN NL magazine 'ER GEBEURT HEEL VEEL TEGELIJK' Reinier de van der Schueren, accountmanager Leisure Events: "De ontvlechting vindt plaats in een korte periode waarin heel veel tege lijk moet gebeuren. Daarom richten we ons nu eerst op de splitsing. Zo dra dat gebeurt is gaan we verbeteringen doorvoeren. Dat we ook best practices van Internationaal gaan delen, is buitengewoon leerzaam. Ik denk dat we op een betere manier uit de reorganisatie gaan komen, flexibeler en meer gestandaardiseerd." 'BENIEUWD NAAR DE COMMUNICATIE' Yolanda Versluijs, groepsleider Telesales en Telesupport in Heer len: "Ik vind het moeilijk en verdrietig om collega's achter te laten. Toch wil ik dolgraag de vernieuwingen meemaken, zelfs als dat betekent dat ik op en neer moet reizen tussen mijn woonplaats Born en Houten. We gaan straks met nieuwe communicatie middelen werken. Daar ben ik heel benieuwd naar. De klant moet tenslotte bediend worden!" 'COMPLEX, MAAR HYPERINTERESSANT' fN Pieter Billiau, trademarketeer Horeca: "Het is natuurlijk een I complexe operatie, mede vanwege de gevolgen voor sommige collega's, maar tegelijk hyperinteressant. Met honderd man zijn we hier een dag in de week mee bezig. Wat me het meest raakt is dat er zoveel contact is tussen de werkgroepen. Dat levert enorm veel inzicht op in waar we nu met z'n allen mee bezig zijn. Dat is heel inspirerend en verrijkend." 'SAMENWERKING OP PEIL HOUDEN' Peter van der Most, groepsleider Logistiek, Zuid-Holland: "Als we dadelijk centraal in Houten zitten, kunnen we weer veel beter op elkaar aansluiten en op dezelfde manier werken. Daarom doen we nu onderzoek naar wat de beste methodes zijn en die voeren we vervolgens door. De uitdaging is om de samenwerking tussen Telesales en Logistiek op peil te houden. Maar ik heb veel vertrouwen in de eenduidigheid die nu ontstaat." V..' Je dacht dat Tiger Beer oorspronkelijk door een Azia tische brouwerij was ontwikkeld? Dat is maar ten dele waar. Het was onze eigen HEINEKEN-directeur Feith die na een Indisch avontuur in contact kwam met Fraser Neave, een frisdrankenfabriek. Samen richtten de twee bedrijven in 1931 Malayan Breweries Limited op, speciaal om bier op de Singaporese markt te brengen. Het bier werd verkocht onder de naam Tiger (wat geassocieerd wordt met kracht). Het werd snel zo populair, dat het in korte tijd ook verkrijgbaar was in Hongkong en Thailand. Inmiddels heeft het vele prijzen gewonnen en wordt het bier geëxporteerd naar meer dan zestig landen. Misschien ken je het wel van een verre vakantie. Maar ook bij ons in Nederland wordt op sommige plekken Tigerbeer verkocht. Categorymanager Oscar van Zanten: "Tiger Beer kan bij ons standaard worden ingekocht via de Brouwketel, onze groothandel voor speciaalbier. Het gaat goed, we zien dat het ook in Nederland groeiende is, overwegend in Japanse of Chinese horecazaken." Zoals op Schiphol bijvoorbeeld. Ron Weber, accountma nager Schiphol: "Achter de douane ligt een goedlopend wokrestaurant. Vooral toeristen die hier tijdens een tussen stop wat komen eten, willen vaak bij hun Aziatische gerecht een exotisch biertje. En Tiger Beer kennen ze soms al van hun vakantie in Thailand of Vietnam bijvoorbeeld." tv- - 1 Alcoholpercentage: 5% Smaak: vol van aroma, fris en zwoel Ingrediënten: Australische gerstemout, Duitse hop en Nederlandse gist Tiger Beer heeft al meer dan dertig gouden medailles gewonnen voor de unieke smaak en kwaliteit. Ook niet zo gek als je bedenkt dat Asian Pacific Breweries (APB) als enige brouwerij ter wereld 250 kwaliteitstesten uitvoert op het bier alvorens het te bottelen. Al in 1939 won Tiger Beer z'n allereerste prijs: een bronzen medaille bij de Bottled Beer Competition, georganiseerd door the Brewing Trade Review in Londen, waarna vele prijzen volgden. heineken nl magazine 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 5