Vertrouwen in de toekomst 'We moeten meer naar buiten leren kijken' INHOUD Alsjeblieft! SMSl mmmm COLUMN 'We kunnen zo slagvaardiger en flexibeler zijn' COLOFON 4 NIEUWS Met o.a. drie nieuwe commercials, en het groene Heineken flesje 6 HORECA NIEUWE STIIL Brouwer en groothandel gaan uit elkaar 9 TIGER BEER Het Aziatische biertje onder de loep 10 DUBBELINTERVIEW Gerritvan Loo en Sandy Koning over diversity 12 NIEUWE SCHAPINDELING Een kijkje bij AH, C1000 en Jumbo 14 SUPPLY CHAIN 3.0 Werken over de grens heen 17 GOED(EREN) GELEVERD Het verhaal achter hop 18 GENERATIE Y(OP) Reportage: veelbelovend talent aan de bak 21 VRAGENVUUR Een nieuwe Drank- en Horecarawet: hoe gaat HEINEKEN daar mee om? 23 AGENDA Wat is er te doen in november? 24 MOMENTOPNAME De eerste 100 Star Serve-zaken zijn een feit Weet jij al hoe je het perfecte biertje tapt? Met de vijf stappen uit bijgevoegde brochure kan het niet misgaan. De brochure is onderdeel van het Star Serve kwaliteitsprogramma waar Heineken de afgelopen maanden druk mee bezig is geweest. De eerste hon derd horecazaken zijn inmiddels geselecteerd als Star Serve-bar. Je leest er meer over op blz. 24. Joost Luijbregts Supply Chain 3.0 Gerrit van Loo en Sandy Koning. Supply Chain 3.0 2 heineken nl magazine UITGEVER HEINEKEN NEDERLAND HOOFDREDACTIE LISA VAN DER HEIJDEN REDACTIERAAD LIEKE WESTENDORP, IRENE STEENWELLE, HARRY WERKMAN, NIELS WESTPALM VAN HOORN CONTENT ARTWORK HEMELS CUSTOMER MEDIA, ONDERDEEL VAN SAN0MA BEELD BAS ARPS, DE BEELDREDAKTIE, ANNELORE VAN HERWIJNEN, MAJELVAN DERMEULEN, BEN NO DE WILDE, E.A. DRUK DRUKKERIJ DE BINK, LEIDEN REDACTIEADRES REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BDZOETERWOUDE, KAMER 2.486, REDACTIE@HEINEKEN.NL OPLAGE 9.000 EXEMPLAREN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. We gaan richting het einde van het jaar. Een periode waarin hard wordt gewerkt om de implementatie voor de splitsing van Horeca en de HEINEKEN Groothandel te kunnen volbrengen. We staan dus voor een grote verandering binnen de organisatie. Maar wat betekent dit nu precies voor de medewerkers? En wat gaat er in de komende periode allemaal gebeuren? We vinden het erg belangrijk om onze medewer kers goed te informeren. Een periode van onzekerheid zal een groot aantal van onze collega's ten deel vallen. Dat is moeilijk en vervelend. De verandering is echter van groot belang. De afgelopen jaren zijn er steeds meer groothandels aan Horeca gaan leveren en zij bieden eveneens een goede service. Daarbij is ook de concurrentie van de brouwers intensiever geworden. Een splitsing tussen Horeca en Groothandel biedt de kans om slagvaardiger en flexibeler te zijn. De Horeca-organisatie zal zich richten op kanaalgerichte Trade Marketing programma's die de verkoop van onze bier-en cidermerken stimuleren. En de HEINEKEN groothandel gaat optimale service bieden, waar onze klanten behoefte aan hebben. Wij volgen zorgvuldig procedures om tot de juiste besluitvorming te komen en zullen er in de komende periode alles aan doen om de betrokken mede werkers zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden. In dit nummer van HNL Magazine kun je vanaf blz. 6 lezen hoe de situatie er nu uitziet en wat de veranderingen betekenen voor de organisatie en de medewerkers. De concurrentie staat niet stil, maar wij zijn met deze stap klaar om de strijd met hen aan te gaan. We hebben vertrouwen in de toekomst én in onze medewerkers. Erik Schuckink Kool Directeur HEINEKEN Horeca Jeroen Corver Directeur HEINEKEN Groothandel heineken nl magazine 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 2