ONTWIKKELING WIE IS DE YOP? Joppers worden ze wel genoemd. Eigenlijk YoP'ers, wat staat voor Young Professionals. Meer dan vijftig jonge medewerkers krijgen jaarlijks in een speciaal programma de kans zich versneld te ontwikkelen. Goed voor henzelf, maar zeker goed voor HEINEKEN. FRISSE BLIKJES UIT DE TABOESFEER Aandachtig wordt geluisterd naar de presentatie van ieder YoP-team. Hier, de pitch voor een proefpakket met Heineken-bieren. Y(oP) "Wie herkent zich hierin?" Thomas Verhiel vraagt het zijn zaal vol jonge gezichten. De medeauteur van het boek Jongleren met talent en eigenaar van organisatie Frisse Blikken is ingehuurd om zijn gehoor een spiegel voor te houden. Want ze mogen dan jong, intel ligent en ambitieus zijn, ze werken ook bij een multinational waar 40-plussers voorlopig nog de dienst uitmaken. En dat kan botsen. Verhiel schetst een beeld van de oudere generatie X, de leeftijdscategorie die bij de grotere bedrijven zijn of haar positie heeft bereikt na twee decen nia beklimmen van de carrièreladder. En die hun jongere collega's, die vaak lak heb ben aan hiërarchie en aloude interne spelre gels, soms vol ongeloof aanziet. Maar zo zit generatie Y nou eenmaal in elkaar. Belangrijkste kenmerk: geboren tussen 1975 en 1990. Opgegroeid in een tijd van grote welvaart. Maar hard werken kunnen ze. En dan niet tus sen 9 en 5, maar 24/7, mede dankzij de nieuwe media. Bovenal zijn ze ongeduldig. Binnen twee jaar toe aan de volgende carrièrestap. Maar laat op die begeerde stoel nou juist een generatie X'er zitten, die niet gediend is van dit gezaag aan de stoelpoten door een 'beginner'. "Natuurlijk, het is een uitvergroot beeld, maar herkenning is er zeker," zegt marketingdirecteur HEINEKEN Nederland Hans Böhm na afloop. "Stereotype ren helpt als je iets duidelijk wilt maken." De vijftig 'high potentials' die deze dag naar de Experience zijn gekomen, zijn mannen en vrouwen waarvan HEINEKEN inschat dat ze zich de komende jaren waardevol gaan maken op de hogere posities binnen het bedrijf. Werkzaam op verschillende afdelingen zijn ze dit voorjaar stuk voor stuk aan een nieuw YoP-jaar begonnen. Hier zijn ze in het kader van een nieuw concept genaamd 'Frisse blikjes' in zes groepjes opgedeeld om te werken aan een specifieke opdracht die vandaag gepre senteerd moet worden. In dit geval: wat zijn de dilemma's waarmee het bedrijf over tien jaar te maken krijgt en welke oplossingen zijn er om dit te voorkomen? In een korte pitch van maxi maal 35 seconden moeten ze hun onderwerp toelichten aan hun collega's en het aanwezige management. Om na een korte pauze in een andere ruimte groepsgewijs hun plannen ver der te verduidelijken aan de leidinggevenden. Die zullen aanschuiven bij de thema's die hen het meest aanspreken. "En dan kan het zijn dat sommige tafels leeg blijven," zegt programma manager Esther Jörg. Sommigen nemen voor het eerste jaar deel aan het programma, anderen voor het tweede of derde jaar, legt ze uit. In veel gevallen het bedrijf binnengekomen als trainee, om daarna op hun afdeling twee opdrachten te vervullen, afgerond met een buitenlandse werkperiode. Een dik uur heeft Verhiel de generatiekloof op amusante wijze belicht en nu moeten de zes YoP-groepen 'aan de bak'. Twee hebben hetzelfde onderwerp aangepakt: 'Hoe blijf je als biermerk zichtbaar in een markt waar de politiek steeds meer restricties oplegt aan bijvoorbeeld adverteren? En hoe wordt voorkomen dat je, zoals de sigarettenindustrie, een zogeheten 'dark market' wordt, onzicht baar voor de consument. Een andere groep wil medewerkers binnen de brouwerij bewuster maken van het nut van sport en beweging en ook is er nagedacht over hoe de babyboomers meer geld gaan uitgeven aan bier in plaats van wijn en campers. Eerstejaars-YoP'er Nikita Lensink (26) heeft zich met haar collega's gebogen over een probleem dat voor veel herkenning zorgt. Mental health. De junior brandmanager Heineken vindt het, Het Young Professional-programma heeft als doel jonge medewerkers met een meer dan gemiddelde performance en potentieel zich professioneel te laten ontwikkelen. Deelnemers kunnen meerdere jaren meedraaien in het YoP- programma, worden begeleid door een mentor en hebben een YoP-coördinator als coach. Volgens programmamanager Esther Jörg is het doel tweeledig. Enerzijds het stimuleren van de individuele ontwikkeling van de deelnemers, an derzijds het vergroten van organisatieperspec tief, in dit geval door ze te laten nadenken over de uitdagingen waarvoor een multinational als HEINEKEN zich nu of straks gesteld ziet. "We proberen in alle opzichten het beste uit deze mensen te halen." Thomas Verhiel vertelt over zijn bevindingen met de generatie Y. heineken nl magazine 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 10