Hoe geven we het credo 'HEINEKEN cares' handen en voeten? Nou, bijvoorbeeld door samen met collega's tijd en energie te steken in verschillende vrijwilligersprojecten. HET LAND IN! 4 HEINEKEN NL magazine I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 4