Effectief rusten COLUMN 'Het vraagt moed om stress bespreekbaar te maken' COLOFON UITGEVER HEINEKEN NEDERLAND HOOFDREDACTIE MICHAEL DICKSTEIN REDACTIERAAD MAARTJE VAN GALEN, IRENE STEENWELLE, HARRY WERKMAN, NIELS WESTPALM VAN HOORN CONTENT ARTWORK HEMELS CUSTOMER MEDIA, ONDERDEELVANSANOMA BEELD BAS ARPS, DE BEELDREDAKTIE, CAROLYN RIDSDALE, GEERT SNOEIJER, BENNO DE WILDE, E.A. DRUK DRUKKERIJ DE BINK, LEIDEN REDACTIEADRES REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BD ZOETERWOUDE, KAMER 2.486, REDACTIE@HEINEKEN.NL OPLAGE 9.000 EXEMPLAREN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. Begin september. Ik hoop dat iedereen net als ik kan terugkijken op een mooie zomer. Met vier weken aaneengesloten vakantie is voor mij de mythe van de onmisbaarheid wederom ontkracht. Een heerlijk gevoel. Dat is wel nodig na de bekende vakantiestress. In de aanloop naar het zomerreces krijgen velen het op hun heupen, en 'moeten' er plotseling heel veel werkjes af. De ene na de andere nieuwe deadline verschijnt in je mail. Die vervolgens smelten als boter in het zomerzonnetje, als mensen de kantoordeur voor enkele weken achter zich dichttrekken. Vakanties helpen zaken te relativeren. Ik geef toe, het bekende gewetensvolle stemmetje zette geregeld vraagtekens bij mijn lange verlofperiode. Niet ingegeven door de stapels werk die er altijd zullen zijn. Het ligt veel subtieler. Het gaat over heersende opvattingen, primair bij jezelf, over wat wel en niet kan. Ik ben blij dat ik niet heb geluis terd. Leren doe je door van opvatting te veranderen. Dit voorjaar bezocht ik een inspirerende seminar waar uiteen werd gezet hoe de snelste man ter wereld werkte aan een verdere verbetering van zijn pres taties. Meer trainingsuren? Neen. Meer krachttraining dan, of sleutelen aan zijn techniek? Ook niet. Het geheim: meer en effectiever rusten. Nietsdoen (rusten wordt opgevat als niet nuttig, het is 'zonde tijd'!) om de prestaties te verbeteren. En om duurzaam te kunnen functioneren. Het werpt een nieuw licht op nutteloosheid. Wij leggen de lat bij HEINEKEN Nederland hoog, en verwachten van onze medewerkers dat zij die lat voor zichzelf ook hoog leggen. Daarbij wordt veel vuldig een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, en op het zelf maken van keuzes. Heel legitiem, het sluit aan op onze zakelijke ambities. Winnen gaat niet vanzelf. Dat vereist betrokkenheid, doelgericht trainen en hard werken, en een houding waarbij geen genoegen wordt genomen met middelmatigheid. In werkend Nederland is het aantal burn-outs vorig jaar met 11 procent gestegen. Binnen HEINEKEN Nederland is het aantal gevallen van langdurige uitval vanwege psychische klachten relatief beperkt. Wij zien de afgelopen jaren wel een stijgende trend. Dit vraagt absoluut meer onze aandacht. Leren omgaan met druk wordt steeds belangrijker. Het lijkt zo simpel, maar het vraagt moed om tijdig structureel toenemende stress bespreekbaar te maken. Het voelt als verliezen, en de remedie voor herstel kan op het eerste gezicht strijdig lijken met eigen of ondernemingsbelangen. Moed moet; het is zeer verstandig om je op tijd druk te maken over je gezondheid en welzijn. Hans de Ruiter HR directeur HEINEKEN NL magazine 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 3