'ANDERS LEREN MET E-LEARNINGS' VRAGENVUUR Een deel van de trainingen en cursussen die de afdeling Opleidingen organiseert, wordt aangeboden in de vorm van e-learning. Wat is het? We vroegen het aan opleidingscoördinator Henriëtte Martens. Jullie maken de stap naar e-learning. Wat is dat? "Formeel gezegd: een leervorm die het mogelijk maakt om op afstand te leren via een computernetwerk. We hebben vorig jaar als pilot een aantal mensen hiermee kennis laten maken en zijn er zo tevreden over, dat we hebben besloten ermee verder te gaan. Dit jaar willen we er vooral bekendheid aan geven en het aanbod uitbouwen." Is het niet gewoon een manier om goedkoop te trainen? "Nee, zeker niet. E-learnings zijn niet per se goedkoper, de ont wikkeling ervan kan ook duur zijn. Het grote voordeel van een e-learning is dat het makkelijker in te plannen is, zeker de trainin gen voor mensen die werken in ploegendienst. En je kunt het in je eigen tempo doen." Krijg je nog wel genoeg praktijkervaring zo? "Er zijn bepaalde vaardigheidstrainingen die alleen in de praktijk kunnen plaatsvinden, dat blijft. Maar ook daar gaat vaak kennis overdracht aan vooraf en dat kan dan weer wel via e-learning. Het leerdoel is bepalend voor de lesvorm: de ene keer klassikaal met praktijkopdrachten, de andere keer e-learning. En een com binatie is dus ook mogelijk." Word je geacht de e-learnings in je vrije tijd te doen? "Dat kan, wanneer je dat prettig vindt. Maar het is zeker niet zo dat de opleidingen die je uit hoofde van je functie moet volgen voortaan in je vrije tijd doet. Groepstrainingen zoals HACCP, over voedselveiligheid, werden bijvoorbeeld voorheen klassikaal aange boden. Dat vergde een enorme organisatie. Met e-learning kan een grote groep medewerkers nu relatiefsnel de training volgen." Is e-learning leuker dan opleidingen oude stijl? V. "Vooral anders. We proberen natuurlijk altijd al om modules interessant, afwisselend en als het even kan interactief te maken Wat e-learning betreft gaan we bij voorkeur mee met de ontwik keling van de digitale informatievoorziening, met bewegende beelden, geluid, animatie en wat de toekomst ons brengt. Ik zou zeggen: ga het gewoon proberen!" Voorbeelden van e-learnings zijn: HACCP (voedselveiligheid), bierquiz, Hei-time basistoets, diverse finance-trainingen en Magic of Brewing. Ga voor het totale aanbod naar E-learning@Heineken Nederland op www.hnlacademy.heineken.com. 22 HEINEKEN NL magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 22