REPUTATION SURVEY 'Mensen verwachten dat HEINEKEN zich inzet voor verantwoord alcoholgebruik' LEEF GENIET 'MATERIALITY' VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK NOG MEER LATEN ZIEN "Als je de resultaten van de twee surveys naast elkaar legt, zie je echter een aantal interessante ontwikkelingen," vertelt Dennis enthousiast. "Zo is het imago van HEINEKEN in Nederland het af gelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Niet geheel onverwacht, want daar wordt hard aan gewerkt. Maar het gingen. Die vinden dat Gulpener meer doet als het gaat om zaken als duurzaamheid." Als onderdeel van de internatio nale survey werd dit keer ook een materiality assessment uitgevoerd. "We hebben het onderzoek naar een hoger plan getild," legt John Clarke uit. "In de VS hebben we een proces getest waarmee stake holders kunnen aangeven wat zij de belangrijkste issues vinden in onze business. Daardoor kunnen wij ons nog meer focussen." is mooi om op deze manier te zien dat dit daadwerkelijk effect heeft. Nederland doet het sowieso over het algemeen beter dan andere buitenlandse vestigingen. Dit heeft zeker ook te maken met het feit dat de respondenten trots zijn op het succes van dit Nederlandse bedrijf." Net als op internationaal niveau is ook in Nederland onderzocht hoe HEINEKEN qua reputatie scoort ten opzichte van haar concurrenten. "In de ogen van alle ondervraagde stakeholders wordt HEINEKEN beter ervaren dan de concurrentie," concludeert Dennis. "Behalve bij de journa listen - daar doet Bavaria het net iets beter - en bij branchevereni "Steeds meer ondernemingen werken zo," licht Dennis toe. "Ze zetten tegen elkaar af wat hun stakeholders én wat zij zelf belangrijk vinden. In 2013 zullen we zo'n materiality assessment voor HEINEKEN ook buiten de Verenigde Staten in zijn volledige vorm uitvoeren." Stacey Tank, hoofd Communicatie en Public Affairs bij HEINEKEN USA, vertelt over de uitkomsten van het assessment: "Onze survey laat duidelijk zien wat onze stake holders van ons verwachten. Een van de belangrijkste aandachts gebieden blijkt ons leiderschap ten aanzien van verantwoord alcoholgebruik te zijn. HEINEKEN USA was destijds het eerste bedrijf binnen de branche dat deze boodschap naar de Amerikaanse markt bracht via reclame en onze verpakkingen. We hebben nu de kans om opnieuw het verschil te maken. Het is nodig dat we nieu we, innovatieve manieren vinden om de consument verantwoorde keuzes te laten maken." Ook in Ne derland geven de geïnterviewde contacten van HEINEKEN aan dat verantwoord alcoholgebruik een belangrijk aandachtspunt is. "De externe verwachting is dat HEI NEKEN haar bekendheid beter gebruikt om hier nog meer aan te doen," concludeert Dennis. Naar aanleiding van de Nederland se onderzoeksresultaten en de bespreking daarvan in het directie team is in mei van dit jaar een actieplan opgesteld. Daarin staan verschillende concrete actiepunten. "In de afgelopen twee jaren heb ben we al veel op de rit gezet, met name veelvuldige partnerships om ons alcoholbeleid actiever uit te dragen," vertelt Michael Dickstein, de evenknie van Stacey, voor HEI NEKEN Nederland. "Nu zoeken we ook steeds meer de dialoog met milieuorganisaties, bijvoorbeeld Greenpeace. We leren elkaar ken nen, wisselen ervaringen en plan nen uit en begrijpen elkaar daar door veel beter. Ernaast dragen we ons maatschappelijk engagement sterker naar buiten. Denk aan ons duurzaamheidverslag, maar ook aan de berichtgeving onlangs rond om het Holland Heineken House in Londen. Nooit eerder was zo veel te lezen over onze aanpak voor verantwoord alcoholgebruik en duurzame initiatieven." Volgend jaar volgt weer een uitgebreide stakeholder enquête. "Dan zullen we zien of onze activiteiten effect hebben gehad." John Clarke, director Global External Com munications bij HEINEKEN International Stacey Tank, hoofd Com municatie en Public Affairs bij HEINEKEN USA Een goed voorbeeld van een externe stakeholder waarmee HEINEKEN goed samenwerkt is Bouman GGZ. Deze stichting helpt mensen een verantwoorde leefstijl aan te nemen. Afgelopen zomer maakte HEINEKEN samen met Bouman GGZ voor de twee de keer het tijdschrift Leef& Geniet, over gezond leven en genieten. Het tijdschrift ligt in wachtkamers van huisartsen in de regio Rotterdam, en gaat onder andere in op verantwoord omgaan met alcohol. Een exemplaar kan worden aangevraagd bij Communicatie Public Affairs. heineken nl magazine 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 21