'Het is onze taak HEINEKEN's goede imago te beschermen, én verder te verbeteren' Hoe kijken belangrijke externe I partijen naar HEINEKEN? Daar kom je maar op één manier achter: door het ze te vragen! BOUWEN AAN-PNZE REPUTATIE tions l Vanaf 2010 laat HEINEKEN jaarlijks een wereldwijd onderzoek uitvoeren naar het imago van het bedrijf bij haar belangrijkste stakeholders. Daarbij moet je den ken aan leveranciers, belangrijke horecaklanten en grote retailers, maar ook aan overheden, journa listen en actiegroepen. Recentelijk werd de zogenaamde reputation survey van 2012 afgerond. John Clarke, Director Global External Communications bij HEINEKEN International, legt uit waarom dit grote onderzoek wordt gehouden: "Wij hebben een unieke reputatie die in bijna 150 jaar is opgebouwd. Wij zijn de huidige bewakers van dat imago. De beste manier om dat te doen is door op regelmatige basis onze belangrijkste stake holders te bevragen. Denk aan klanten en leveranciers, maar ook aan journalisten, politici of brancheverenigingen. Daardoor komen we te weten op welke gebieden wij het goed doen volgens hen, en op welke gebieden we actiever moeten zijn. Om ver volgens actie te ondernemen die onze business ten goede komt." STERKE MERKEN Dennis Larsen is Head of Research bij Reputationlnc, het internatio nale bureau dat de reputation sur vey voor HEINEKEN ontwikkelt en uitvoert. Bij het bureau werken ze voor veel grote, wereldwijd opererende bedrijven in uiteen lopende branches. "Ten opzichte van andere multinationals doet fast moving consumer goods, maar ook daarbuiten. Men vindt dat HEINEKEN een assortiment heeft met sterke merken en dat er veel wordt gedaan om die merken goed op te bouwen. Als globaal verbeterpunt wordt genoemd dat HEINEKEN meer kan doen om haar sterke punten uit te dragen." TROTSE RESPONDENTEN Vanaf 2011 wordt het imago- onderzoek ook uitgevoerd in Nederland. Vorig jaar werden diepte-interviews afgenomen met vijftig belangrijke contacten HEINEKEN het goed," concludeert Dennis. "Niet alleen in vergelijking met organisaties binnen de sector van HEINEKEN Nederland. Het onderzoek van dit jaar was met dertig gesprekken iets beknopter. 20 HEINEKEN NL magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 20