ACHTERGROND NIEUWE NIER VOOR RENÉ aangepast werk irritatie vrAAg ernaar zijn... Flip Werner: "Natuurlijk gebeurt het ook dat iemand niet kan terugkeren in zijn eigen functie, bijvoorbeeld omdat deze vanwege een lichamelijke handicap de fysieke belasting van het werk niet meer aan kan. Dan moet je diegene helpen de nieuwe situ atie te accepteren en vervolgens samen kijken wat er nog wél kan. Het gaat ons niet om de korte termijn, maar om gezond werken, van nu tot aan iemands pensioen." Collega Rick Verbeek kan daarover meepraten. Hij is vanwege zijn ziekte niet meer in staat zijn werk te blijven doen. Rick heeft al jaren een slopende nierziekte, wat een aanslag is op zijn energiehuishou ding. Als magazijnmedewerker bij het HEINEKEN- distributiecentrum in Rotterdam moest hij onder andere grote kisten en vaten sjouwen. "Dat lukte op een gegeven moment niet meer. In overleg met de bedrijfsarts en mijn leidinggevende ben ik toen op een afdeling geplaatst waar ik niet meer hoef te tillen. Mijn collega's en leidinggevenden reageren ook goed: natuurlijk vinden ze het lastig als ik op een drukke dag om drie uur naar huis ga, maar ze snappen het. Ik heb weieens langer doorgewerkt, maar dan ben ik dagen gesloopt. Dat weten ze ook." Toch is het niet altijd vanzelfsprekend dat zieke werknemers zoals Rick alle begrip krijgen, stellen de deskundigen. Sterker nog: onbegrip bij ziekte is iets universeels, meent Jan Stoffijn. "Zeker terugkerend verzuim kan op den duur tot irritatie en onbegrip leiden bij leidinggevenden en collega's. Zo van: 'Ik zag je zaterdag wel op het sportveld staan. Dan kun je toch ook werken?' Het bespreken van de situatie, ook vanuit de werknemer zelf, biedt vaak de opening voor de oplossing." Volgens arbeidspsychologe Ria Hulzebos is het essentieel dat het onderlinge vertrouwen niet zoek raakt. "Het kan lang duren voordat iemand lichame lijk en mentaal weer normaal functioneert. Ande ren weten dat dan wel, maar durven er niet naar te vragen. Doordat het onuitgesproken blijft, kunnen er irritaties ontstaan. Op een gegeven moment kan het dan vastlopen." Ook in de spreekkamer van Flip Werner is 'onbegrip bij collega's' een terugkerend onderwerp. "Overigens is dat onbegrip er meestal niet uit onwil, maar echt vanuit onwetendheid. Hoe kunnen collega's ook écht snappen wat je ziekte met je heeft gedaan? Dat is heel erg lastig." Flip adviseert er vooral over te praten. "Vraag bijvoorbeeld een moment in het teamoverleg om uit te leggen wat er met je is gebeurd en hoe je je voelt. Wat je lastig vindt, waarmee mensen je kunnen helpen. En omgekeerd! Dat kan vaak al heel veel goed doen." Communiceren, dat is dus de kern. Ook de leiding gevende heeft hierin een rol. Ria Hulzebos: "De werknemer moet leren te praten over z'n ziekte en herstel, maar de leidinggevende moet leren de signa len te herkennen en door te vragen. Veel werknemers durven dat niet goed. Terwijl het heel concreet gaat om de vraag: 'Wat kunnen wij doen om jou weer goed te laten functioneren?' Duidelijke afspraken maken; dat is de basis voor een geslaagde re-integratie voor alle partijen." Voor Rick Verbeek moet de echte re-integratie nog beginnen: zijn nieren zijn zo achteruitgegaan dat hij sinds dit voorjaar thuis moet dialyseren. "Ik zit nu dagelijks aan de machine en kan dus niet werken. Maar ik hoop eind augustus terug te komen. Met de bedrijfsarts en mijn leidinggevende heb ik afgespro ken dat ik mijn oude werk weer oppak. Ik hoop dat dat gaat lukken en dat ik voldoende energie heb, want van thuis zitten word ik stapelgek. Ik wil heel graag blijven werken, dus geef ik het niet gauw op!" Soms neemt iemand, nog voor hij ziek thuis komt te zitten, zelf het heft in handen. Zoals collega René Witvliet, global category leader Glass in Zoeterwoude. René (47) lijdt aan een erfelijke ziekte, die zijn nieren ernstig aantast. "Ik werk nu fulltime, maar als er niets gebeurt, moet ik over een aantal maanden aan de dialyse. Zover wil ik het niet laten komen. Dus ben ik nu ac tief op zoek naar een levende nierdonor. Daartoe organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten met deskundigen en heb ik een website gemaakt. Ik merk dat mijn collega's erg met mij meeleven, maar niet precies weten hoe ze mij kunnen helpen. Natuurlijk geef je ook niet zomaar een nier weg. Toch zet ik alles op alles om iemand te vinden die bereid is aan mij een nier af te staan, zodat ik nog zo'n twintig jaar vooruit kan zonder dialyse. Ook een HEINEKEN-collega kan een donor voor mij zijn!" Meer weten over René? Kijk op www.kidney4renato.nl. heineken nl magazine 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 17