HET ZUIVERSTE WATER SERIE: GOED(EREN) GELEVERD Zonder water geen leven - maar ook geen bier! Daarom deze keer aandacht voor een van de belangrijkste bestanddelen van ons product. ALTIJD IN BEDRIJF WIST JE DAT? Waterverbruik bij de brouwerijen in 2011: Hollandser kan bijna niet: het water wordt getransporteerd door het weidelandschap. Op de brouwerij voert een labyrint van buizen en leidingen het water naar de juiste plek. Dunea levert duinwater uit hun zuiveringsinstallatie in Katwijk aan de brouwerij in Zoeterwoude. Onze brouwerijen zijn grootverbruikers van water. Er wordt koffie en thee mee gezet, het dient om de machines mee schoon te maken... Maar het wordt vooral gebruikt als ingrediënt van bier. Neem de brouwerij in Zoeterwoude: daar stroomt per jaar zo'n 3,5 miljoen kubieke meter water naar binnen. De levering van al dit water valt onder de verantwoordelijkheid van drinkwaterbe drijf Oasen, gelegen in Gouda, dat het water voor HEINEKEN van collega-bedrijf Dunea betrekt. Jeroen Schmaal van Oasen legt uit: "HEI NEKEN staat erop dat voor de productie van haar bier uitsluitend duinwater wordt gebruikt. Dat heeft te maken met de nazui- vering die in de fabriek plaatsvindt. Daarbij wordt het aangevoerde water door een fijn membraan - een soort zeef - geleid, waar door je uiteindelijk heel zuiver en smaakneu- traal water overhoudt. Het water dat Oasen zelf levert, is uitstekend van kwaliteit, maar HEINEKEN's membranen slibben erdoor dicht. Vandaar dat jaren geleden is besloten het duinwater van Dunea te gebruiken, dat afkomstig is uit hun zuiveringsinstallatie in Katwijk." Katwijk is dus het vaste zuiveringsstation voor de brouwerij in Zoeterwoude. Er lopen echter ook leidingen naar een tweede zuiverings station van Dunea in Scheveningen, dat als back up dient voor als er ooit iets met het station in Katwijk of de leidingen tussen het station en de fabriek mocht gebeuren. "Water is misschien niet het duurste onderdeel in het productieproces, het is wel een heel belangrijk ingrediënt," weet Jeroen. "Dus die aanvoer mag nooit stilvallen. Het water loopt door ónze leidingen, dus het is ónze verantwoordelijkheid om continue aanvoer te kunnen garanderen. HEINEKEN zou trouwens HEINEKEN niet zijn als ze zelf niet ook een veiligheid hadden ingebouwd: de fabriek heeft een kelder waarin een buffer voor een paar uur is opgeslagen." Duurzaamheid staat bij HEINEKEN hoog in het vaandel en daarbij wordt ook kritisch gekeken naar het waterverbruik. Peter Jonkers, global category leader Energy legt uit: "Om een liter bier te maken zijn meerdere liters water nodig, bijvoorbeeld om machines te reinigen en door te spoelen. Ook kent het productieproces een aantal kookstappen, waarbij water verdampt. Wij zijn continu bezig onze processen zó in te richten dat we steeds minder water nodig heb ben per liter bier." De verbeterstappen binnen HEINEKEN blijken succesvol, zo merkt Oasen. "De hoeveelheid water die HEINEKEN via ons afneemt, vermindert," constateert Jeroen. "En hoe tegenstrijdig dat misschien ook lijkt: wij vinden dat een heel goede zaak." In Nederland wordt jaarlijks maar liefst 1,2 miljard m3 (1m3 1.000 liter) kraanwater gemaakt. Dat zijn ongeveer 480.000 zwembaden vol. De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater behoort tot de top van de wereld. Een Nederlander gebruikt gemiddeld 121 liter water per dag. Zoeterwoude: 3,6 hl per hl bier Den Bosch: 5,9 hl per hl bier Wijlre: 6,0 hl per hl bier HEINEKEN NL magazine 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 11