moeten mensen belonen als ze hun nek uitsteken' PHILIP: 'Samenwerken geeft meer resultaat, maar het is ook leuk' HANS: 'We Met die visie bouwen we verder op de HEINEKEN NL Ambitie. Tot op teamleiderniveau weet iedereen wat we gaan doen en inmiddels heeft ook iedere teamleider zijn team geïnformeerd." Hans; "In de Ambitie is resultaatgerichtheid een belang rijke pijler. Dat zie je terug in de ziektekostenverzekering die net is afgesloten. En we hebben een mooie cao afge sloten in economisch moeilijke tijden. Het belangrijkste is dat we er ook duidelijker over communiceren. We zijn veel consequenter in het informeren over de doelen die we realiseren, waardoor de Ambitie geen eendagsvlieg is." Solveig; "Ik ben net begonnen in deze functie. Voor mij is belangrijk of ik de Ambitie zoals die op papier staat echt voel in de organisatie. Mijn indruk is dat ik omringd ben door uitstekende mensen met een dynamische werk houding en veel focus op de juiste dingen." Philip; "Veel van de Ambitie zit al in onze genen. Daardoor lukte het ons het afgelopen jaar in een lastige markt waarde in bierte creëren. Tapje doet het bijvoorbeeld ondanks een heel gemiddelde zomer heel aardig. Met de 0.0%-varianten van Wieckse trekken we consumenten aan die we eerst niet hadden. En ook met Jillz bereiken wij nieuwe, vrouwe lijke consumenten. We zijn met cider in 2011 met bijna 20 procent gegroeid! We bieden dus met succes steeds meer proposities aan." Hoe zorg je ervoor dat het heilig vuur blijft branden? Hans; "Ik geloof heel erg in het goede voorbeeld geven, zoals Willem en Philip ook zeggen. Niet op papier, maar in de praktijk. Bijvoorbeeld tijdens een roadshow op een bierkrat staan en je verhaal doen. Zodat mensen zien wat we bedoelen met samenwerking en resultaatgerichtheid. We geven daar meer aandacht aan. Als je dat doet, is het frappant wat er gebeurt in een organisatie. Dan krijg je een heel leuke dynamiek." Solveig; "Er is veel meer synergie als je de muren af breekt. Je voorkomt dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden. Ook hiervoor is de HNS Visie 2015 een goed voorbeeld." Willem; "Klopt. Synergie was zelfs een voorwaarde toen we aan de slag gingen met de nieuwe visie. Zorg dat die in de brouwerij Den Bosch tot dezelfde oplossingen leidt als in de brouwerij Zoeterwoude. Het is een logisch uitvloeisel van de stelling; er is maar één manier om bij HEINEKEN te werken en dat is samenwerken. Het heeft met excellente processen te maken maar ook met uitstekende mensen. En dat geldt ook steeds meer voor het samenwerken tussen HNS en Commercie, denk aan p roductint ro ductie s Philip; "Helemaal mee eens. Toen we in 2004 BeerTender introduceerden, werd dat begeleid vanuit twee afzonder lijke zuilen. Dat is een wereld van verschil met de intro ductie van Tapje in 2011. Onze mensenwerkten inéén gebouw face to face samen. Dat is echt een ander proces. Niet alleen wordt daardoor een betere prestatie gele verd, het levert ook meer fun op. Samenwerken is leuk. Daarom doen mensen bijvoorbeeld ook aan teamsport." Zijn we er al? Hans; "Nee, ik vind dat we nog steeds te risicomijdend zijn. Resultaatgericht en ondernemend betekent dat je zelf het eigenaarschap moet nemen voor zaken die niet goed gaan. Ik zie nogte vaak dat als iets mislukt, mensen overschakelen op de 'wij-vorm. Zoiets los je niet op met een organogram. We moeten mensen blijven uitnodigen en belonen als ze hun nek uitsteken." 8 HEINEKEN NL magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 8