WAAR IS DE CASH? VRAGENVUUR Om meer inzicht te krijgen in de geldstromen en te besparen, werd driejaar geleden HunthCash geïnitieerd. Hoe staat het er nu mee? We vroegen het aan Wouter Geerdink (r), manager Accounts Receivable, en Bart Hirdes (I), senior business analyst Supply Chain. Hunt4Cash stond in 2009 nog hoog op de agenda, nu horen we er niet zoveel meer over. Leeft het nog wel? Bart: "Jazeker. Driejaar geleden was het nog nieuw. Targets waren daarvoor vooral geba seerd op het bedrijfsresultaat, oftewel ebit, maar de cashflow - wat wordt er uitgegeven en wat komt er binnen - is net zo belangrijk. Daar is iedereen nu van doordrongen. Juist omdat het nu ingebed is in de organisatie, hoor je er minder over. Daarnaast zijn veel maatregelen al in voorgaande jaren genomen." 19 HEINEKEN NL magazine Wat is er concreet gebeurd in 2011? Wouter: "Twee jaar geleden zijn we begonnen met het verkorten van de betalingstermijnen bij klanten. Daar hebben we verder invulling aan gegeven, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk te werken met automatische incasso. Daarnaast wordt bij het afsluiten van nieuwe leveranciers contracten nu kritisch gekeken naar betalings termijnen. En we hebben creditchecks geïntro duceerd, wat inhoudt dat een potentiële klant van tevoren wordt doorgelicht om de risico's te inventariseren." Bart: "We proberen ook de voorraden laag te houden, zodat wat wordt uitgegeven, ook weer zo snel mogelijk geld genereert. En er wordt minder geïnvesteerd in nieuwe apparatuur bijvoorbeeld. Dat doet pijn, maar is wel nodig." Wat gaat 2012 doen? Bart: "We komen wekelijks met financiële mensen uit verschillende disciplines bij elkaar en dat blijven we doen. Verder blijven we kritisch kijken naar investeringen, betalings termijnen en betalingsgedrag." Wouter: "Ook willen we nog meer preventief in plaats van reactief handelen als het gaat om incasseren en de risico's van niet-betalende klanten." Aan de ene kant doet HEINEKEN overnames, aan de andere kant moeten we de broekriem aansnoeren. Is dat wel fair? Bart: "HEINEKEN heeft ervoor gekozen om tot de top drie van grootste brouwers te behoren, met alle overnames die daarbij horen. Om de financieringen daarvoor te kunnen afbetalen, moeten we spaarzaam zijn. Daarnaast is het altijd goed om kritisch naar je bedrijfsproces sen te kijken. Dat houdt je scherp. Als andere ondernemingen deel van HEINEKEN worden, moeten zij overigens net als de huidige werk maatschappijen ook op hun cashflow letten." Waren er in 2011 ook tegenvallers? Wouter: "Niet echt. Nou ja, één ding... We proberen het risico op niet betaald krijgen te verkleinen. Eén onderdeel daarvan is het kredietlimiet. Dit zorgt ervoor dat de maximale exposure op een klant nooit hoger kan worden dan de vooraf bepaalde aanvaardbare kredietruimte. Daar hadden we vorig jaar al mee willen starten, maar dat is nu begin dit jaar geworden."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 19