ONDERZOEK Onderzoek C1000 'DOE NIET ZO MOEILIJK' OP DE BON VOLHOUDEN rondom Koninginnedag optrekken en onze verantwoordelijkheid nemen?" Een ander plan is om op die plaatsen waar een Albert Heijn in de buurt van een jongerencamping is gevestigd gezamenlijk de Know the Signs-campagne te voeren. Arnaud: "Als een extra manier om de boodschap 'Geen 16? Geen druppel' onder de aandacht te brengen." Volgens Henrieke is een gezamenlijke aanpak inderdaad essentieel, maar niet alleen tussen retailers en fabrikanten, óók met bijvoorbeeld ouders. "Het is een kwestie van de lange adem. Een score van honderd procent is lastig te reali seren, maar we zien gelukkig wel dat het aantal jongeren dat probeert alcohol te kopen steeds verder afneemt. De bewustwording stijgt, ook bij de ouders, en dat is hard nodig. Jammer ge noeg komt het nog steeds voor dat als een cais sière naar een identiteitsbewijs vraagt, iemand uit de rij klanten roept: 'Joh, doe niet zo moeilijk."' Ook Peter de Wolf, directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, benadrukt dat er niet één oplossing is. "Overheid, bedrijfsleven, horeca maar ook een kenniscentrum voor ver slavingszorg als het Trimbos-instituut moeten samenwerken. Met de campagne 'Geen 16, geen druppel' geven we al een krachtig signaal af. Daarbij zijn de wijzigingen in de Drank- en Horecawet ook een verbetering." Peter doelt op de wetswijziging waarin het handhaven van de regel 'Geen 16? Geen drup pel'wordt overgeheveld van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeen ten. Die zijn veel beter op de hoogte van de lokale situatie. Ook kan de jeugdige overtreder straks een boete krijgen. Peter: "Helaas geldt dat alleen voor het aankopen en bezit van alcohol in de horeca en op de openbare weg. Niet in de supermarkt. Dat is wel weer jammer." Het verschil tussen horeca en supermarkt in de nieuwe wet is een politieke afweging. Een kroegbaas kan nu eenmaal niet overal op letten, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Daarom moet daar de verantwoorde lijkheid bij de jongere liggen. In de supermarkt blijft de winkelier verantwoordelijk. Laura's ervaring is dat het juist in de horeca moeilijker is drank te kopen. "In een café wordt er meer op je gelet. Het contact met degene achter de bar is persoonlijker." Het naleven van de wet lastig? Eef Olthof, filiaalmanager van Albert Heijn in Krimpen aan den IJssel, vindt van niet. "Bij ons ligt naast iedere kassa een rekentabel waarop je in één oogopslag kan zien of iemand oud genoeg is. Zeker jonge kassamedewerkers hebben in de regel geen moeite met het inschatten van iemands leeftijd en weten wanneer ze om legitimatie moeten vragen." Maar ook als je per ongeluk iemand van 27 om zijn legitimatie vraagt, is er weinig aan de hand, vindt Eef. "In de VS moet iederéén zich legitimeren als hij alcohol koopt. Het is vooral een kwestie van volhouden. En zelf het goede voorbeeld geven. Ik ben er heel fel in. Vooral in het weekend, als op vrijdag- en zaterdagavond grote groepen jongeren drank kopen, loop ik door de winkel en vraag naar hun legitimatie. Je moet wel vriendelijk blijven. 'Jongens, ik doe het voor jullie gezondheid,' zeg ik dan. Dat snappen ze wel." Laura herkent zich daar wel in. "Ik begrijp best dat je geen alcohol mag kopen als je jonger bent dan zestien jaar, het is ook niet goed voor je. Alleen: ik kan het natuurlijk ook krijgen via mijn vrienden..." Inmiddels is ze klaar met haar spionnenwerk. Wat is volgens haar dé oplossing? "De regels moeten duidelijk zijn, en iedereen moet zich eraan houden. Maar ja, inmiddels geloof ik zélf ook bijna dat ik al zestien ben!" Goed nieuws is dat grote supermarktcon cerns er soms alles aan doen om jongeren onder de 16 geen alcoholische dranken te laten kopen. Zo heeft C1000 begin dit jaar zelf een onderzoek laten verrichten door in ruim 600 filialen zogenaamde tienerspion nen in te zetten. Dit als onderdeel van de campagne 'Heb jij enig ID', om caissières ervan bewust te maken wat ze moeten doen als jongeren alcohol proberen te kopen. 16 HEINEKEN NL magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 14