INTERVIEW GROENE BREINBREKER: Wat is duurzamer: bier transporteren naar de USA of het ter plaatse brouwen7 CS&L deed er onderzoek VERSCHEPEN OF LOKAAL BROUWEN? ^OOAO Als onderdeel van het programma Brewing a Better Future (BaBF) is afgesproken dat alle operating companies van HEINEKEN hun C02-footprint in kaart gaan brengen, te begin nen met de grootste vijf. Onlangs vond alvast het eerste onderzoek naar die van de USA plaats. Sneller dan oorspronkelijk gepland. De aanleiding was een reclamecampagne van een kleine, lokale concurrent, legt Anton de Romijn uit. Hij leidde als strategie supply chain analist het onderzoek naar de C02-footprint van de USA. "In die campagne werden de afstanden vergeleken die het bier van verschillende exportmerken moet afleggen van fabriek naar consument. De conclusie was: buy local. Dat schudde ons wakker. Wat zou ons antwoord zijn als een groot merk dit zou oppakken en de discussie zou losbarsten?" CS&L voerde het onderzoek zelf uit. Is dat niet de slager die zijn eigen vlees keurt? Maarten van Veluw, projectmanager Logistiek Duurzaamheid CS&L, legt uit: "Dat lijkt misschien zo, maar ten onrechte. Voor al onze berekeningen hebben wij namelijk samen gewerkt met de Clean Cargo Working Group waarbij HEINEKEN en vele andere bedrijven zijn aangesloten. Zij beschikken over gestan daardiseerde gegevens en weten bijvoorbeeld wat het aan CO2 kost om een kilo goederen over een kilometer afstand te vervoeren; zowel per truck als per boot. Onze eigen data omtrent het aantal kilo's dat wij vervoeren en het aantal kilometers die onze goederen afleggen, hebben we aan de objectieve normen van de CCWG gekoppeld. We zijn begonnen bij het transport, maar hebben uiteindelijk het hele proces onderzocht, van graan tot kraan." Niets over het hoofd gezien? Bij CS&L zitten immers alleen logistiek- en transportmensen... Anton de Romijn: "We hebben ook Paul Bruijn en Jeroen Scholten van SHE (Safety Health Environment) bij het onderzoek betrokken. Zij zijn specialisten op het gebied van duur zaamheid en hebben de gegevens van heel veel brouwerijen wereldwijd." En... wat was de uitkomst? Anton: "Bier verschepen naar de USA is CO2- vriendelijker dan lokaal produceren. Wij had den dat zelf niet verwacht. We hebben ook echt kritisch naar het resultaat gekeken en som mige onderdelen voor de zekerheid nog eens nagerekend. Maar het blijkt bijvoorbeeld dat een kilometer vervoer per truck tien keer zo veel C02-uitstoot oplevert als vervoer per boot. Natuurlijk is New York vanuit Rotterdam of Antwerpen -vanwaaruit wij verschepen - zo n 6.000 kilometer varen. Maar zou je een centrale brouwerij in de Verenigde Staten hebben, dan moet je al dat bier natuurlijk nog duizenden kilometers door dat land heen rijden. Wat nu niet hoeft, omdat we varen op acht verschil lende havens." Dingen kunnen veranderen. Wat dan? Maarten: "We hebben de situatie onderzocht zoals die nu is, maar we hebben ook naar andere scenario's gekeken. Bijvoorbeeld het aandoen van meerdere Amerikaanse havens om de trans portafstanden in de USA nog verder te kunnen verkleinen. Voorlopig blijft verschepen vanuit de brouwerijen in Nederland nog de beste optie, maar het onderwerp blijft natuurlijk onze focus houden. In het kader van BaBF streven wij ernaar de groenste brouwer te zijn in alle stappen in de supply chain. Daarom werken wij er met 26 werkgroepen aan om ons Heineken biertje zo duurzaam mogelijk bij de klant te krijgen." HEINEKEN NL magazine 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 11