BROUWEN IN DE POLDER MIJLPALEN In april 1975 verhuisde de Heineken brouwerij van Rotterdam naar Zoeterwoude. Inmiddels is het complex uitgegroeid tot de spil van een internationaal biernetwerk. GIGA-GROEI 22-11-1971 Eerste paal voor de brouwerij mei 1973 Aanvoer per schip en dieplader van de eerste lagertanks 05-03-1971 Overdracht van de grond door de gemeente aan Heineken 01-06-1971 Start van de grondwerkzaamheden 07-10-1972 Hoogste punt bereikt van het silogebouw (39,85 meter) 35 JAAR "Een landelijk Heineken-dorp waar leeuwerikken van de hoog ste toren blazen en konijntjes haasje-over spelen." Zo werd vlak voor de opening de gloednieuwe Heineken-brouwerij in Zoeter woude poëtisch omschreven. Het grootschalige complex was dan ook een fraaie combinatie van hoogwaardige industrie en moderne kantoren, gelegen in een parkachtige omgeving. Verspreid over 78 hectare grond verrees tussen '71 en '74 dat wat de grootste brouwerij van Europa zou worden. Noodzaak De verhuizing van Rotterdam naar Zoeterwoude was het gevolg van nijpend ruimtegebrek. De oude brouwerij in Rotterdam stond in de wijk Crooswijk op een perceel van vier hectare. Ingeklemd door oprukkende woningbouw bood die locatie te weinig ruimte om door te groeien. Tegelijk ging het Heineken eindjaren zestig voor de wind. Niet alleen werd in Neder land steeds meer bier geconsumeerd. Uit de hele wereld nam de vraag naar Heine- ken-producten toe. Uitbreiding was, naast capaciteit van de brouwerijen in Amster dam en 's-Hertogenbosch, nodig om de sterke nationale en internationale positie te behouden en uit te breiden. Kale vlakte De keuze viel op het nog onontgonnen industrieterrein Barrepolder in Zoeter woude, destijds een kale zandvlakte. Naast de centrale ligging was dit terrein ook goed bereikbaar via de weg en was er vol doende water voor de brouwketels beschikbaar. In het ontwerp van het kantoren-, laboratorium-en brouwerijcomplex werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke indeling. Zo werd de waterloop van het riviertje de Weipoortse Vliet, dat het terrein in tweeën deelt, gerespecteerd. Afzetmarkt Vanaf het begin was het de bedoeling dat de nieuwe brouwerij in Zoeterwoude Heineken en Amstel zou brouwen, vooral voor de Nederlandse markt. Later kwam daar Amerika als voor naamste afzetmarkt bij. De Verenigde Staten worden vanuit Zoeterwoude bediend met de merken Heineken Light en Amstel Light. Vrij recent is daar een tapvullijn bijgekomen. Speciaal- bieren worden per tankwagen aan gevoerd waarna ze worden afgevuld in vaten en verscheept naar export-landen als België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Tsjechië. En ook verpakkingen, bestemd voor het buitenland, worden hier gemaakt (zie ook blz. 19). Zo is Zoeterwoude uitgegroeid tot een belangrijke spil van een nationaal en internationaal biernetwerk. In de afgelopen 35 jaar is de brouwerij enorm gegroeid. Zo bedroeg in 1975 de capaciteit van de brouwketels een kleine 1,5 miljoen hectoliter per jaar. Dat is vandaag de dag het tienvoudige. Ook werkten in Zoeterwoude destijds negenhonderd medewerkers. Nu zijn dat er ongeveer drieduizend. 4 Heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2010 | | pagina 4