'Spreek elkaar aan op onze manier van veilig werken' Veiligheid voor alles COLUMN Excellente processen - een van de doelstellingen uit Ambitie Heineken Nederland - lijkt misschien alleen te gaan over machines en computersystemen. Maar het is meer. Neem onze brouwerstrots. In de tijd dat ik met veel plezier manager was van de afdeling Brouwen in Den Bosch, heb ik van dichtbij het bijzondere moment meegemaakt dat het nieuwe bockbier klaar is. Als brouwer moetje in een korte periode in één keer een perfect bockbier op de plank leggen. Een excellent proces bij uitstek (zie ook blz. 16). Maar neem ook de verhoogde verkeersveiligheid op het brou werijterrein in Zoeterwoude en de aangescherpte regels voor het dragen van veiligheidshesjes. Niet voor niets zijn het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en het realiseren van een veilige werkomgeving kernkwaliteiten van Heineken Neder land Supply. Ze vormen onze license to operate. De factor mens staat hierbij nadrukkelijk centraal. Toch zijn er ook dit jaar veel bedrijfsongevallen geregistreerd in onze brouwerijen. Op dit moment staat de teller op 22 en dat is veel te hoog. We moeten ook zonder ongevallen ons werk kun nen doen. We willen naar nul ongevallen per jaar. Uit analyses blijkt telkens weer dat bijna alle bedrijfsongevallen voortkomen uit de manier waarop mensen werkzaamheden uitvoeren. We moeten ons gezamenlijk focussen op ieders verantwoorde lijkheid. En elkaar - medewerkers en leidinggevenden - aanspreken op onze manieren van veilig werken. Dit sluit aan bij de onlangs in Zoeterwoude gehouden pilot met de STOP-methode (Safety Training Observation Programme), ontwikkeld door DuPont. Hiermee kun je veilig en onveilig gedrag gestructureerd observeren. Bijzonder is dat er eerst wordt gekeken naar wat er goed gaat. Vanuit het positieve kijk je vervolgens naar wat kan worden verbeterd. Dat het anders kan, bewijst de pilot met STOP op lijn 7 en 8 van Verpakken Zoeterwoude. Deze is succesvol afgerond en we hebben beslo ten de STOP-methode nog dit jaar in te voeren in Zoeterwoude en Wijlre. In 2011 volgen Den Bosch en Bunnik. Veiligheid op het werk is topprioriteit op onze productievesti gingen en daarbuiten. Voor mij is een werkdag pas geslaagd, wanneer alle medewerkers van Heineken Nederland zich na het werk gezond en wel weer bij hun thuisfront kunnen voegen. Willem de Jonge Directeur Heineken Nederland Supply Heineken nl magazine 3 COLOFON NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. UITGEVER HEINEKEN NEDERLAND HOOFDREDACTIE PETER EVERTS REDACTIERAAD JEROEN CORVER, DIRK LUBBERS, JURGEN MOHR, IRENE STEENWELLE, HARRY WERKMAN, NIELS WESTPALM VAN HOORN CONTENT ARTWORK SANOMA CUSTOM MEDIA REDACTIEADRES REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BD ZOETERWOUDE, KAMER 2.486, REDACTIE@HEIKENEN.NL FOTOGRAFIE BEELDREDACTIE, RENÉ KOSTER, FJODOR BUIS, BENNO DE WILDE E.A. DRUK GROEN MEDIA SERVICES, LEIDERDORP OPLAGE 9000 EXEMPLAREN

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2010 | | pagina 3