Jubileum Afscheid I HEINEKEN NEDERLAND Commercie De heer J.W.F. van Riemsdijk met mevrouw M.A. Seggelen Mevrouw S.J. de Rijke met de heer A. Mennen De heer W.J. Geerdink met mevrouw N. Carmen Milani HNS Zoeterwoude De heer C.E.O. Grootendorstmet mevrouw N. Magnin De heer J.J. Barhorst met mevoruw E. Zondervan De heer P. Cerdijn met mevrouw B.C. Meer De heer H.P. van der Zeeuw met mevrouw B. Verburg HNS Den Bosch De heer R. Frentzen met mevrouw J.A.F. Hoefsmit Mevrouw I.J. Schrama met de heer M. Planchart Vrumona De heer L.P. Rosendaal met mevrouw A. Dobosz Ondersteunende diensten Mevrouw R.E.J.I. Kingma met de heer R.T. Rasser De heer N.A. Gonzalez Garcia met mevrouw A.L. Durón Ortiz De heer T.H.W. Vincenten met mevrouw M. Hilfrich AFSCHEIDCEES VAN ELK| RECEPTIE 29 OKTOBER 2010 Cees van Elk gaat per 1 septem ber 2010 gebruik maken van de vervroegde uittredingsregeling. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt u van harte uitgenodigd om nog een keer met Cees een biertje te drinken. Zijn afscheidsreceptie vindt plaats op vrijdag 29 oktober 2010 van 16:30 tot 19:00 uur in de Cambrinuskelder van de Brouwe rij in Den Bosch. Cees van Elk is na zijn logistieke opleiding aan de HEAO in Rotter dam in 1978 zijn loopbaan bij Hei- neken begonnen op de expeditie afdeling bij Vrumona in Bunnik. Hij heeft daar o.a.gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw distributie infor matie systeem. Van 1986-1989 werd Cees door Heineken uitgezonden naar Bralima in Kinshasa, Congo waar hij als logistiek manager leiding heeft gegeven aan het opzetten van een nieuwe distributieorga nisatie in Kinshasa. In die periode werd naast het merk Primus ook het nieuwe merk Mutzig geïntro duceerd waarbij het emballage beheer een speciale uitdaging was. Als transportondernemer is van Elk een aantal jaren mede eige naar geweest van een transport bedrijf (Food Express- Utrecht dat zich had gespecialiseerd in de opslag en distributie van levens middelen voor FMCG- producen ten naar de Nederlandse Retail- en Horecagroothandelsbedrijven. In 1998 is Cees weer terug gekeerd bij Heineken (Export) in Amsterdam-Schiphol en heeft daar gewerkt als manager Distributie en Planning.In die hoedanigheid is hij ook uitvoerig betrokken geweest bij de (SAP) implementatie tijdens het 'Star Chain' project.Daarna heeft Cees van 2002 tot 2006 als manager van de Heineken Merchandise Materials Unit (MMU) de (interna tionale merchandising activitei ten voor het Heineken en Amstel merk geherstructureerd en o.a. de groothandelstaken uitbesteed aan Prom-Ocean (LI FUNG) in Den Bosch. Van 2007 tot 2010 heeft hij leiding gegeven aan de binnenlandse Customer Service Logistiek van Heineken Nederland Supply (HNS).Tijdens deze periode heeft hij tevens leiding gegeven aan de ontwikkeling en bouw van een nieuw - geheel geautomatiseerd en gemechaniseerd- Logistiek Centrum (56.000m2) naast de Heineken brouwerij in 's Herto genbosch. Heineken nl persoonlijk

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2010 | | pagina 26