REPORTAGE ',V- Trots staan ze te blinken in de najaarszon: de twee geel-blauwe containerkranen van de gloednieuwe overslagterminal in Alphen aan den Rijn. Het terminalterrein, waar de kranen onderdeel van uitmaken, ligt ingeklemd tussen aanvoerwegen en het riviertje de Gouwe. Een ideale plek om containers met bier uit Zoeterwoude en andere vracht over te slaan, zo zagen vervoersbedrijf Van Uden en Heineken al in 1995. Najaren van plannen maken en veel geduld bewaren lopen we samen met Edwin en Ivo half september over het bijna voltooide overslag terrein. Werklieden leggen op grote hoogte de laatste hand aan de enorme kranen. Een wals egaliseert met veel kabaal het pla veisel. Edwin is tevreden dat het einde van de bouw in zicht is: "Dit is het slotstuk van vijftien jaar doorzetten. Het mooiste vind ik dat het resultaat zo tastbaar is, met al dat staal." Duurzaam en efficiënt Edwin legt uit dat er vier redenen zijn voor Heineken om de terminal te gebruiken. "Allereerst is dat de continuïteit in de bediening van onze exportmarkten. Je moet altijd kunnen leveren en altijd op tijd. Omdat de wegen dichtslibben, is het logisch om voor vervoer naar het water uit te wijken. Daar is nog ruimte." De tweede reden is dat Heineken de uitstoot van schadelijke stof fen wil terugbrengen. Edwin: "De uitstoot van C02 neemt met deze haven zo'n 35 procent af vanwege 6 miljoen minder kilometers aan vrachtwagens naar Rotterdam en Antwerpen. In vol bedrijf kan dat zelfs tot 50 procent worden." De derde reden is het verho gen van de efficiency. Dat was een belangrijke overweging voor de ingebruikname van de terminal. Op dat gebied werd eerder al ervaring opgedaan in Den Bosch, waar Heineken ook gebruik maakt van een aan land gelegen overslagterminal. Ten slotte is de verwachting dat op middenlange termijn het vervoer over water goedkoper is dan transport per truck. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van een kilometerheffing en de constante stij ging van brandstofprijzen. Partners Projectontwikkelaar Van Uden Group is tevreden over de samen werking. Ivo: "Met zo'n lange looptijd tussen plan en realisatie is het fijn een partner te hebben waarop je kunt vertrouwen. Zon der Heineken als eerste grote klant, die zich bovendien lange tijd verbindt aan de terminal, hadden we de investering van een kleine 15 miljoen euro niet aangedurfd." Geduld Maar voordat er vorig jaar aan de bouw en met het uitgraven van de haven kon worden begonnen, moesten nog wel flink wat bezwaren worden weggenomen. Omwonenden, de gemeente en lokale politiek boden een hoop weerstand. Ivo: "Angst voor geluidsoverlast bleek een van de grootste bezwaren. En men vroeg zich af of de enorme kranen het landschap niet zouden verpesten." Edwin constateert dat de dingen in het overvolle Nederland nu eenmaal zo gaan: "Dit soort projecten moeten heel veel schijven passeren voordatje iedereen mee krijgt. Je moet veel geduld hebben." Maar uiteindelijk werden alle twijfels weggenomen en kon vorig jaar de milieuvergunning worden afgegeven. De wereld over De overslagterminal in Alphen aan den Rijn gaat al het bier verwerken dat gebrouwen wordt in Zoeterwoude en bestemd is voor de export. Er komt een pendeldienst tussen de brouwerij en de terminal. Hiervoor is speciaal een steekhaven gegraven pal aan de rivier de Gouwe. Hier wordt het bier in containers op een 85 meter lang binnenvaartschip geladen, waarna de reis via de Hollandse IJssel naar de havens van Rotterdam of Antwerpen gaat. Daarna gaat het bier richting de rest van de wereld. Naar Ame rika, Taiwan of een van de andere tientallen landen waar Heine ken naartoe exporteert. 10 Heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2010 | | pagina 10