KLANTGERICHTER EN EFFICIËNTER WERKEN VRAGENVUUR Wat willen jullie met de Wat merkt de IT-collega En de andere collega's reorganisatie bereiken? hiervan? binnen Heineken? Iedereen binnen Heineken heeft te maken met IT, en dus met de ondersteunende afdeling IT Heineken Nederland. Op dit moment voert zij een reorganisatie door. Wat merken wij daarvan? We vroegen het aan Edwin Erckens, mana ger IT Heineken Nederland (voorheen BSS). OPROEP Welke kwestie zou jij eens in Vragenvuur aan de orde willen stellen? Beslis mee! Heikele zaken en dringende vragen zijn welkom bij redactie@heineken.nl Heineken nl magazine [27 "Allereerst: meer klantgericht werken. Onze klanten zijn de medewerkers van Heineken. Als op afdeling X een IT- project loopt, dan heeft dat natuurlijk zijn impact. Door een sterk projectteam te vormen, waarin onze mensen nauw samenwerken met mensen van die afdeling, zorgen we voor een betere afstemming. Verder willen we het werk efficiënter organiseren. Dat doen we ondermeer door delen van IT te centra liseren, en een betere scheiding aan te brengen tussen IT-demand (aansturende afdeling) en IT-supply (uitvoerende afdeling). We willen meer aansturen dan uitvoeren. Het werk van IT-supply kan soms sneller en beter door externe partijen worden gedaan, zoals HP, dat veel IT-zaken voor ons gaat uitvoeren. Wij zijn een bierbrouwer, geen IT- bedrijf, tenslotte." "Als het goed is niet zoveel, behalve meer klantgericht handelen. We kunnen natuurlijk van alles veranderen, maar het allerbelangrijkst is dat de business blijft draaien. We helpen dat zo efficiënt mogelijk te doen. Dat is een continu proces. Het risico bestaat uiteraard dat 'mensen van buiten' de organisatie slechter kennen. Dan moetje er dus voor zorgen dat de externe partijen goed worden aangestuurd, zoals de Helpdesk bijvoorbeeld, die al eerder is uitbesteed." "Bij IT-supply is een outsourcingproject gestart. Als onderdeel van het Heineken Global Workplace (HGW-)project gaat een aantal mensen over naar HP. Er zijn nog geen andere concrete plannen, maar we blijven zoeken naar manieren om efficiënter te werken. Zo'n reorgani satie ligt natuurlijk gevoelig. Mensen weten dat in de toekomst nog meer centralisatie aan de supply-kant zal volgen. Met trainingsprogramma's bereiden we mensen voor op de nieuwe manier van werken. Daarin hebben we het bijvoorbeeld over klantgericht handelen, over betrouwbaarheid, over samenwerken."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2008 | | pagina 33