RECHT UIT HET HART Wouter Winkels (31) is bij Financiën in Zoeterwoude verantwoordelijk voor facturatie en administratieve vastlegging van contracten. Hij heeft vooral te maken met interne auditoren. "En dat zijn toch gewoon collega's." kwaliteitssystemen. Twee keer per jaar komen de auditoren van Lloyd's langs. Zij is voor geen enkele audit bang. beheert binnen Vrumona de "Wij zitten op een niveau waarbij een auditor niet meer als politieagent hoeft op te treden. Het is geen collegiaal contact, maar ik beschouw ze vooral als adviseurs. We maken zo veel mogelijk gebruik van de ervaring die de auditoren hebben op het gebied van kwaliteit, milieu en HACCP. Een enkele keer hebben we een 'rode kaart' gehad. Dan hebben we drie maanden de tijd om het te herstellen. Dat is niet leuk, maar je weet dan wel waar de aandacht op gericht moet worden. We krijgen ook wel onaangekondigde audits van de Voedsel en Waren Autoriteit. Dan is het goed of niet goed, daar wordt niet over gediscussieerd, de mening van VWA is doorslag gevend. Wij willen op alles honderd procent scoren. En als dat dan weer gelukt is, krijgt de hele organisatie binnen Vrumona de uitslag dat de auditoren tevreden waren. Het wordt niet uitgebreid gevierd, nee. Het is een beetje gewoon geworden." [18] Heineken nl mag azine "Omdat wij onderdeel zijn van veel processen, heb je ook met veel audits te maken. Het is niet vervelend dat het regelmatig gebeurt. Integendeel, je hebt een afdeling nodig die zo formeel mogelijk naar je processen kijkt. Als het niet goed gaat, kun je het maar beter weten. Over de aanbevelingen hebben we eigenlijk nooit discussie. Wel over de uitvoerbaarheid. Uit een recente audit kwam naar voren dat de kortingsafspra ken die horecavertegenwoor- digers met klanten maken, drie keer worden overgetypt. Internal Audit stelde voor het hele traject te automatiseren. Dat bleek op dit moment niet haalbaar. In plaats daarvan hebben we nu de controle opgevoerd. Het is een voorbeeld van hoe het in de praktijk werkt. De aanbeve lingen zijn heel strikt, maar je kunt prima praten over alternatieve maatregelen. Dat is het voordeel van collega's. Je werkt toch vooral samen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2008 | | pagina 24