Audits op administratieve bedrijfsprocessen: Als je vraagt: 'Zou een tijdelijke kracht dat kunnen doen? ziet men ineens het veilig heidsrisico' Pottenkijkers? Chantal Gillon "Je zou kunnen zeggen dat managers dankzij ons beter kunnen slapen," glimlacht Chantal Gillon, senior auditor van de afdeling Internal Audit. "We onderzoeken de administratieve bedrijfs processen. Zijn de risico's afgedekt met controlemaatregelen? Zo verklein je bijvoorbeeld het risico dat financiële stromen ongewenst de organisatie verlaten." Jaarlijks neemt de afdeling een aantal processen onder de loep. Onderzoek wordt verricht in opdracht van Group Internal Audit die op holdingniveau opereert, maar ook voor de externe accountants. In 2007 is er veel aandacht geweest voor het inkoopproces. Binnen Heineken worden acht verschillende inkoopprocessen onderscheiden. Variërend van inkoop van grondstoffen tot inkoop van verpak kingsmaterialen. Die processen worden langs de meetlat van de afdeling Internal Audit gelegd. "Wij hebben een achtergrond als auditor. Daardoor zijn we goed thuis in methodieken en proces- Chantal: "Wij kijken wantrouwig naar het proces. Dat is voor collega's wel eens lastig. Je vraagt vaak dingen waar ze niet eerder over hebben nagedacht. Als je aan een manager vraagt of hij een fictieve leverancier kan invoeren, voelt zo iemand zich al snel onheus bejegend. Als je het anders formuleert - 'zou een tijdelijke kracht dat kunnen doen?' - ziet men ineens het veiligheidsrisico. Ieder proces wordt getoetst aan een zo genaamd normenkader, een raamwerk met controlemaatrege len die je mag verwachten. De risico's die we signaleren, krijgen van ons een rating. Na een onderzoek van een aantal maanden worden de bevindingen in een rapport aangeboden aan de betreffende manager, maar ook aan het management- en directieteam. Er is regelmatig discussie over de hoogte van het risico. Wij rapporteren onafhankelijk. Als de business het niet met ons eens is, vermelden we dat in het managementcommen- taar. Er wordt heel verschillend tegen ons werk aangekeken. Sommigen vinden ons pottenkijkers. Anderen zijn juist benieuwd waar zij hun proces nog kunnen verbeteren." HET OORDEEL VAN MIRANDA BOS: "Het woord 'audit' valt regelmatig op onze afdeling. Dat is eigenlijk een klein deel van de gehele audit binnen Heineken Brouwerijen. Erg interessant om te lezen op welke niveaus ook audits worden gehouden en wat dat betekent." Heineken nl magazine [17] stappen. Is er bijvoorbeeld een procedure rondom de invoer van leveranciers in het systeem? En wordt die ook nageleefd?"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2008 | | pagina 23