Audits bij Vrumona: 'McDonald's wil ook weten hoe we met ons personeel omgaan' Snel een product traceren Regels fijnslijpen Joop: "De licentiegevers willen zien of we conform de regels werken die ze voorschrijven. We krijgen weliswaar heel dikke handboeken, maar hoe hebben we ervoor gezorgd dat we ook doen wat in die boeken beschreven staat? Hebben we geborgd dat we de juiste grondstoffen en de juiste recepten gebruiken? Dat we hygiënisch werken? Hoe snel kunnen we alle producten van een partij traceren als in de winkel blijkt dat er iets met een product aan de hand is? Dat is het soort zaken waar bij audits naar wordt gekeken. McDonald's kijkt ook naar onze sociale verantwoordelijkheid. Of we goed voor onze medewerkers zorgen." "Altijd spannend," noemt Joop de audits van licentiegevers en partners. "Je wilt toch goed voor de dag komen. Unilever en Pepsico hangen er ook een ranking aan. Een ranglijst van scores. Soms spreken de audits van de ene licentiegever en de andere elkaar tegen. Wil de één dat je ieder uur controleert hoeveel suiker er in het product zit terwijl een tweede licentie gever dat iedere twee uur wil. En ze kosten veel tijd. De audit van Pepsico telt bijvoorbeeld duizend vragen. Ik besteed gemiddeld een dag per week aan audits. Daarnaast hebben we een senior kwaliteitsanalist die ondere andere alle audits begeleidt en zorg draagt voor de afhandeling van de corri gerende maatregelen. Natuurlijk zit er veel overlap tussen de verschillende audits en komt het voor datje in twee weken tijd twee keer hetzelfde verhaal vertelt. Toch beschouw ik de hoeveelheid audits niet als iets negatiefs. Als je in je eigen bedrijf loopt, zie je soms iets over het hoofd. Het zijn geen grote dingen die tijdens audits van licentiegevers aan het licht komen, die hebben we er allang zelf uitgehaald met de interne audits. Het gaat veel meer om het fijnslijpen van regels." "Zonder audits loopje het risico bedrijfsblind te worden," vindt Joop Wiggers, Quality Manager Vrumona. "Dan ga je op de automatische piloot." Binnen Vrumona is hij verantwoordelijk voor alle audits. En dat zijn er heel wat. Een belangrijke rol spelen de audits die worden afgenomen door externe licentie gevers en zakenpartners als Pepsico, Schweppes, Rivella, Unilever en McDonald's. Al deze partijen sturen een of twee dagen per jaar iemand langs voor een audit. [16] Heinekennl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2008 | | pagina 22