Audits in de brouwerij: 'In ISO wordt niemand geloofd op zijn blauwe ogen' Controle, controle, controle. Soms lijkt het wel of je bij elke stap op je vingers wordt gekeken door een auditor, van Heineken zelf of van een externe partij. Waar zijn al die audits goed voor? Loop naar de paal Verbeteren stimuleert creativiteit is goed 'Dat mag niet van ISO.' Toen ISO beginjaren negentig werd geïntroduceerd binnen Heineken Nederland Supply, werd dat op de werkvloer nog wel eens geroepen. "Terwijl het onzin is," stelt Hans Aalbers, teamleider Quality Assurance. "ISO zegt niets over brouwen en verpakken. ISO vraagt datje op bepaalde processen goede afspraken vastlegt, met name op de kritische processtappen. Kritisch met betrekking tot kwaliteit, voedselveiligheid, milieu en arbo. Nadat de kritische processen zijn beschreven, 'controleer'je d.m.v. onder andere een audit de uitvoer. Tijdens de audit kan de medewerker een mooi verhaal houden, maar de auditor zal altijd vragen of je ook kunt aantonen dat de kritische stap beheerst is. Tijdens een ISO-audit wordt niemand op zijn blauwe ogen geloofd, in het geval van voedselveiligheid bekijk je het proces en analyseer je de risico's. Een retourfles die niet leeg en schoon is, maar toch wordt afgevuld, is zo'n risico. Daarom kiezen we ervoor de Empty Bottle Inspector twee keer per uur te controleren. Het resultaat voor de controle wordt vastgelegd (aantoonbaarheid). Dat is geen opdracht van ISO maar een voorbeeld van hoe je kritische processen bewaakt." De brouwerij is op verschillende terreinen ISO-gecertificeerd. Er is een ISO-certifïcering voor het algemene kwaliteits systeem (9001), voor milieu (14001) en, sinds afgelopen zomer, een ISO (17025) specifiek voor het uitvoeren van analyses in het laboratorium. Hans is verantwoordelijk voor de kwaliteits managementsystemen en ook teamleider van het laborato rium. "ISO gaat over het vastleggen van processen. Alle kritische processen moeten gedocumenteerd worden. Voorbeelden van kritische processen zijn: Hoe leid je je personeel op? Hoe heb je de inkoop geregeld? Wat doe je met afval? Met chemicaliën? De valkuil bij het documenteren is dat je te veel regels bedenkt op niet-kritische processen. Toen we in 1992 begonnen met de eerste ISO-certificering, schreven we alles op. Dan krijg je regels als 'loop naar de paal en druk op de knop'. Vervolgens moetje aantonen datje dat gedaan hebt. Zo ontstaat er een wildgroei van documenten in je elektronisch kwaliteitsysteem. Op dit moment hebben we vier duizend documenten in dat systeem. Dat zijn procedures, werkinstructies en opleidingsmateriaal." Ondanks de vele beschrijvingen is het geen keurslijf, benadrukt Hans. "Het vraagt discipline van iedereen. Van de directeur tot de medewerker op de vloer. Maar iedereen merkt ook de voordelen. De opleidingen zijn bijvoorbeeld goed gedocumen teerd. Daardoor sluiten ze aan op de praktijk. Dat wordt ook in audits onderzocht. Is die persoon wel bevoegd om op die machine te werken? Tekortkomingen komen aan het licht en problemen worden opgelost. In het verbeteren zit de creati viteit. Je kunt processen alleen verbeteren als iedereen meedenkt. Je doet een beroep op iemands inzicht. ISO vraagt niet om robots." Heineken nl magazine [15]

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2008 | | pagina 21