Johan Boon (48) medewerker verkoop binnendienst Wateringen nieuw werkgebied afstand naar werk SPANNEND' "In eerste instantie was ik niet enthousiast over de verhuizing naar Rotterdam, maar ja, het gebeurt toch. Daarom ben ik het maar gaan zien als een nieuwe uitdaging. Ik doe nog steeds hetzelfde werk, maar heb wel een ander werkgebied. Dat betekent dat ik met alle klanten moet kennisma ken en om de reistijd voor de vertegenwoordiger te beperken moet ik de afstanden tussen verschil lende zaken uitvinden. Langzaam maar zeker heb ik mijn plekje gevon den. Om kennis te maken met de nieuwe collega's zijn er een paar borrels georganiseerd, maar dan blijft iedereen toch op zijn eigen eilandje. Ik denk ook datje elkaar het beste leert kennen door samen te werken. Voor mij is het nu nog wel even spannend. Er is bij ons sprake van boventalligheid, maar omdat er nog een paar projecten lopen is dat op de lange baan geschoven. Tja, en verder vind ik het jammer dat ik niet meer op de flets naar mijn werk kan. Vroeger woonde ik dertien kilometer van mijn werk, nu vijfentwintig. Als ik dat moet fietsen, ben ik een uur onderweg." Heineken nl magazine [5]

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2008 | | pagina 11