i °°\5(OA/0£ si m 9 2 De Nederlandse Logistiek Prijs is dit jaar toegekend aan het Heineken-project STAR Chain. Minister Karla Peijs over handigde de prijs op 17 november aan Fred Holvast, manager Distribution Customer Services (DCS) en voormalig projectleider van STAR Chain. Het was voor hem en het aanwezige team de kroon op een traject dat begon in 1999. STAR Chain staat voor het vernieuwde logistieke systeem voor de export naar Amerika. Het ging in 2002 met een 'big bang' live en het traject werd de afgelo penjaren verder geperfectioneerd. Omdat alle aspecten op het gebied van export moesten worden aangepast - van logistiek en automatisering tot inkoop en facture ring - werden zo'n 70 mensen een aantal jaren losgeweekt uit de organisatie. In de jaren negentig groeide de export van Heineken-bier tot tien miljoen hecto liter in 2000. Zestig procent daarvan was bestemd voor de Amerikaanse markt. De orders werden gewoonlijk per klant samengesteld op het moment dat ze wer den ontvangen, met een trage levertijd als gevolg: zo'n 60 dagen. Vanaf 1999 werkte het STAR Chain-team onder pro jectleiding van Holvast daarom aan een ander logistiek concept, waarbij negen voorraadpunten in Amerikaanse havens sneller konden worden beleverd. Sinds de invoering in 2002 hoeven de Amerikaan se distributeurs geen voorraden meer aan te houden, omdat die nu constant vanuit Nederland worden aangevuld op basis van replenishment. De levertijd is daar mee teruggebracht naar twee dagen. Het STAR Chain-project kostte Heineken circa 50 miljoen euro. Een zinvolle investering, want mede door de verbeterde service en snelheid van levering kon Heineken Light dit jaar zo succesvol in Amerika worden geïntroduceerd. De Nederlandse Logistiek Prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Logistiek Management. Fred Holvast, die de prijs namens Heineken in ontvangst nam, bedankte nadrukkelijk alle mede werkers die hebben bijgedragen aan het succes. Ruim een jaar geleden zijn Heineken en Ahoy' samen met ontwerpbureau Graphic Dynamics al begonnen met vergaderen over de restyling van Café Ahoy' in Rotterdam. Graphic Dynamics kwam met het idee om het café helemaal in te richten met materiaal uit de Heineken-geschiedenis. Nu is in het café, in samen werking met Annesietske Stapel, manager Heineken Experience Collections Department, een prachtig beeldoverzicht gemaakt van de Heineken-geschiede nis. Daarmee heeft Café Ahoy' een unieke uitstraling gekregen. Begin oktober is Café Ahoy' in zijn nieuwe gedaante opgeleverd. Sindsdien zijn de resultaten van het café heel positief. Zó positief dat Ahoy' nu alle buffetten laat restylen door Graphic Dynamics. Heineken nl magazine [9]

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2006 | | pagina 9