03 Kerst Ons Bier Weg met spam Tijd om terug te blik ken. Vier collega's rond de tafel, over het jaar dat achter ons ligt. amste WMS i AM ST AMSTEL Amstel presenteert een nieu we commercial, een nieuw logo en een nieuw etiket. Caspar de Kok geeft tips om die vervelende berichten in je mailbox tegen te gaan. Pakfouten zijn bij de groot handels straks verleden tijd, dankzij het Warehouse Management System. LEZERSOORDEEL Heineken nl magazine [3] Heineken NL magazine vraagt steeds Heineken- medewerkers om hun oordeel te vellen over de hoofd artikelen. Deze maand: Rolf Kerkman, 36 jaar, Assistant Category Management, 's-Hertogenbosch. NIEUWS Over de Nederlandse Logistiek Prijs en andere prijzen en een nieuw vaatje voor BeerTender en Tapvat. KLANT Skiën, snowboarden en Heineken bij SnowPlanet. COLOFON HEINEKEN NL MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND VOOR ALLE MEDEWERKERS VAN HEINEKEN NEDERLAND EN VERSCHIJNT TIEN KEER PER JAAR HOOFDREDACTIE CEES BRINK COÖRDINATIE EN ADVIES GERTENAAR TEKST ADVIES AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE MARIËTTA NOLLEN, HILDE POSTMA, ELLEN VAN DALEN, AUDREY ZONNEVELD, GEERT-JAN BRON. DIEUWERTJE VAN DE MOOSDIJK, WHEREELSE? FOTOGRAFIE JAN-DIRK VAN DER BURG, HANS VAN DEN HEUVEL, WIM HOLLEMANS, ILYA VAN MARLE, RUBEN MEIJERINK, MICHIEL VAN NIEUWKERK, LIMONA TEKST ART DIRECTION EN VORMGEVING MATTMO CONCEPT DESIGN, AMSTERDAM CONCEPT, EINDREDACTIE EN PRODUCTIE PROOF COMMUNICATION, AMSTERDAM DRUK DRUKKERIJ GROEN B.V., LEIDEN REDACTIEADRES REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BD ZOETERWOUDE, KAMER 2.416, Heinekennlmagazine@heineken.nl OPLAGE 5.500 EXEMPLAREN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. DIALOOG Olympische Spelen in Peking: Heineken is er weer bij. VRAGENVUUR Over het nieuwe computersysteem bij Horeca. MOMENTOPNAME Een ererondje met Brand en Heineken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2006 | | pagina 3