I INSPIRATIE Is het aantal vrouwen aan de top toegenomen? Heeft de vertrouwenspersoon het druk gehad? Krijgt de nieuwe organisatie een beetje gestalte? Dit zijn vragen die opkomen als je in de verschillende num mers van dit magazine nog eens terugbladert. En dat kan gemakkelijk, omdat ze ook allemaal op intranet zijn terug te vinden. Dat laat direct zien hoe onze verschillende media steeds meer op elkaar afge stemd raken. Daarmee zijn de vragen nog niet beantwoord. Want we zetten steeds weer veel in gang en dan is het plezierig om te weten wat er van komt. Met de projecten lukt dat wel, maar hoe zit het met de positie van de vrouwen binnen Heineken? 'Waar zijn ze?' was in januari de vraag. Het zou interessant zijn daar antwoord op te krijgen. En dat geldt ook voor de nieuwe Nederland organisatie. Hoe zien wij er over een jaar uit? Lezers zullen zeggen: laat maar zien hoe het ermee gaat. Natuurlijk, wij blijven alert en willen daar graag over schrijven. Toch een oproep aan jullie allemaal voor volgend jaar: laat eens iets van je horen! Wat vond je bijvoorbeeld van de dvd die bij het vorige nummer zat? Ons e-mailadres Heinekennlmagazine@heineken.nl staat daar voor open. Er wordt wel gebruik van gemaakt, maar het mag best meer. Ook in 2007 zullen er weer vragen opkomen. Wij blijven nieuwsgierig en raken daardoor steeds opnieuw geïnspireerd. Dat wensen wij jullie ook toe. Namens de redactie, Cees Brink [2] Heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2006 | | pagina 2