Wat heeft de meeste indruk op jullie gemaakt het afgelopen jaar? Worden we in de nieuwe Heineken Nederland structuur weer één team? Of zoals de directie zegt: weten we straks allemaal weer hoeveel bier we verkocht hebben en wat we daaraan hebben bijgedragen? [141. Heineken nl maaazine Maroesja: "De reorganisatie die bij Human Resources gaat plaatsvinden, maakt dat ik uitkijk naar een verdere professionalisering van HR. De plannen vind ik goed; we gaan de dingen professioneler aanpakken, ook al zijn er soms onplezierige consequenties aan verbonden. Het maakt wel dat ik nog sterker nadenk over wat ik zelf wil. Heineken is een krimpende organisatie en biedt als gevolg daarvan soms minder kansen." Julia: "De verandering in organisatiestructuur binnen Verpakken, die overigens nog volop aan de gang is. Bijvoorbeeld, als ik bij mezelf blijf, de technologen worden uit de rayons gehaald en centraal geplaatst onder een senior technoloog. Dat dwingt je om na te denken over het waarom. Je moet signalen oppikken en bepalen hoe je hiermee omgaat. Ik zie vooral de voor delen: we gaan slimmer en beter gebruikmaken van de kennis die medewerkers hebben. Alles is nieuw. Daarom is het belangrijk zaken tijdig bekend te maken, het te laten bezinken en er dan met elkaar over te praten." Ale: "De veranderingen bij DCS hebben vooral betrekking op het automatiseren en mechanise ren. Niet alleen het hele plan met mechanisch beladen en onbemande heftrucks is spectaculair, ook de manier waarop met mensen wordt omgegaan. Hierbij is openheid heel belangrijk. De plannen worden tijdig verteld aan de medewerkers en de boodschap is: we moeten anders gaan werken. Voor een aantal mensen is er straks geen plek, maar het duurt nog 3 a 4 jaar voor het zover is. Medewerkers worden erg gestimuleerd om opleidingen te volgen en intern te solliciteren. Sommige regelingen verdwijnen, maar er komen ook weer nieuwe. Door dit alles zullen er hopelijk geen gedwongen ontslagen nodig zijn." Jan: "De enorme verzakelijking maakt diepe indruk. Je bent meer nummer geworden dan mens en dat doet mij pijn. De realiteit is dat bijna 25% van de medewerkers bij de huidige units Midden-Brabant, Helmond en Nijmegen in verband met de samenvoeging tot de nieuwe unit Brabant-Oost een andere baan moet zoeken. Het is bijna onmogelijk om de klant hiervan niets te laten merken. Bij Horeca hebben we te maken met meerdere partijen, we zitten tussen de interne organisatie en de klant in. We moeten wel zorgen dat we de klant centraal blijft staan." Jan: "Het is heel belangrijk om te weten hoeveel bier er is verkocht, want dat is toch onze core- business. Je kunt een geweldig product maken en dat ook efficiënt doen, maar als je het niet

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2006 | | pagina 26