Bedankt! Medewerkers en oud-medewerkers bedanken directie en/of collega's voor de bloemen en cadeaus die zij hebben gekregen. A BEDANKT GERRIE EN LEEN VAN DRIEL Wat een geweldig feest werd georganiseerd voor mijn afscheid bij Heineken. Mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinde ren dank ik eenieder die daaraan een bijdrage heeft geleverd. De opkomst was geweldig, de bediening van grote klasse en de cadeaus overweldigend. Van velen mocht ik ook nog een afscheidsbrief ontvangen hetgeen zeer op prijs is gesteld. In het bijzonder wil ik nog oud-collega Dick de Waard dank zeggen voor alles wat hij heeft gedaan om e.e.a. tot een voor ons on vergetelijke dag te maken. Het gaat u allen goed. BEDANKT JANNY STALTE - VAN GEEMEN Mede namens mijn kinderen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling na het overlijden van mijn man Willem Stalte. De bloemen van Heineken, van mevrouw Van Kooten, de vele kaarten, brieven, telefoontjes en de persoonlijke belangstel ling hebben ons goed gedaan. Heel hartelijk dank daarvoor. BEDANKT KAREL RENSEN Langs deze weg wil ik, ook namens Karin, iedereen bedanken voor de aanwezigheid, cadeaus en bloemen die mijn afscheids- borrel tot een feest hebben gemaakt. Hierbij ook dank aan William de Jong en zijn team die ons goed hebben verzorgd met een natje en droogje. BEDANKT PIERRE BLEZER Bij deze mijn hartelijke dank, mede namens mijn familie, voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen op mijn 65e verjaar dag. BEDANKT GERARD TER BRAAKE Via deze weg wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor de enorme belangstelling voor mijn afscheidsfeest op vrijdag 6 oktober te Meppel. Een speciaal woord van dank voor de di rectie van Heineken en in het bijzonder voor Ronald den Elzen. Op deze wijze je goudgele "groene periode" af te mogen sluiten is fantastisch. De kaarten, cadeaus, bloemen, maar vooral de enorme opkomst van genodigden was overweldigend! Ik kijk terug op een geslaagde periode bij het mooie Heineken en een geweldig afscheid. Nogmaals iedereen bedankt! Het ga jullie goed! BEDANKT RINI GEEL Lex Ritman en het gehele verkoopteam ongelofelijk bedankt voor de superdag 5 oktober bij mijn afscheid van Heineken. De big limo", 12 als Volendammer verkleedde en zingende collega's als welkomstcomité, de speech, film, en als hoogtepunt het bierlied (4 maal) met applaudisserende collega vertegen woordigers heeft op Tiny en mij een onuitwisbare indruk ach tergelaten. Het was TOP!!! georganiseerd en wij kijken met veel emotie terug op dit afscheid. De vele relaties, collega's en oud collega's op mijn receptie doet mij met dankbaarheid en veel plezier terugkijken op mijn bijna 37 jaar bij Heineken. Nogmaals waanzinnig bedankt. Mede namens Tiny wens ik iedereen een voorspoedige en mooie toekomst toe. BEDANKT BENNY WIJNBERG Woensdag 1 november heb ik met een lach en een traan afscheid genomen van mijn collega's van de Onderhoudsgroep verpak ken. Het heeft mij zeer verrast dat er zoveel collega's, maar ook oud collega's aanwezig waren op mijn afscheidsreceptie. Ik wil dan ook via deze weg Heineken en alle aanwezigen bedanken voor zijn of haar attenties en toespraken die er op deze dag ge weest zijn. In het bijzonder wil ik Sjors Kuyper bedanken die mij in de afgelopen maanden en zeker in de laatste werkdagen heeft ondersteund met raad en daad. BEDANKT L. VROON Mede namens mijn vrouw bedank ik de directie voor de cadeaus die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksfeest. Het was ook voor onze kinderen een grote verrassing. I Heineken Nederlands Beheer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2006 | | pagina 13