vei aiiuci i ^11 wij -.■assÈMT- veranderen mee' STAAT BEKEND ALS DE BESTUURSVOORZITTER DIE GRAAG DIRECT MET MENSEN IN GESPREK GAAT. "Ik heb de afgelopen jaren inderdaad met ongelooflijk veel mensen aan tafel gezeten. Van internationale topbestuurders tot colonnemedewerkers en consumenten van de toekomst. Dat is een bijzondere ervaring. Vooral de gesprekken in aanloop naar Taking Heineken to the Next Level staan me nog goed bij. Daarin moest ik mensen vertellen dat Heineken zonder hen verder ging. Ik was geraakt door hun reacties: ze begrepen heel goed dat de wereld om hen heen verandert en dat Heineken mee moet. In zekere zin verkeer ik nu zelf ook in die situatie. Mijn afscheid komt immers wat eerder dan verwacht. Dat is niet erg. Heineken is eerder toe aan de volgende stap dan we destijds verwachtten. En dat is het gevolg van een proces dat ik zelf mede in gang heb gezet. Ik bewaar ook goede herinneringen aan het Beacon-project. Wereldwijd, dagenlang sprak ik toen - anoniem - met groepjes consumenten over wat ze willen, wat hen drijft, wat hen bezighoudt. In onze branche is het cruciaal om dat te weten; ons product bestaat al honderden jaren en welbe schouwd is er niet veel meer aan te verbeteren. Dan moetje dus heel goed weten wat de consument wil. Er waren natuur lijk mensen die zich afvroegen of de bestuursvoorzitter niet iets beters te doen had, maar Beacon is een ervaring die ik niet had willen missen." MET WELK GEVOEL NEEMT U AFSCHEID VAN HEINEKEN? BENT U TEVREDEN OVER WAT U HEEFT BEREIKT OF ZIJN ER NOG ZAKEN DIE U GRAAG HAD AFGEMAAKT? "Zelf zie ik leiderschap als een continuüm, succes hangt niet af van die ene vent. Ik heb getracht Heineken in al z'n facetten relevant en vitaal te houden, op een verantwoorde manier. Dus met enthousiaste, jonge mensen, met goede innovaties en een mooi assortiment, zonder de risico's van ons product uit het oog te verliezen. Er is duidelijk een verjongingsproces geweest en we kunnen trots zijn op innovaties zoals Beer- Tender. Niet omdat we morgen meteen een stuk rijker zijn omdat we BeerTender hebben uitgevonden, maar het heeft er wel toe geleid dat de consument weer aandacht voor ons heeft. BeerTender is spraakmakend en effent daarmee het pad voor nieuwe innovaties. Ook het feit dat Heineken nu volop oog heeft voor z'n maat schappelijke verantwoordelijkheid, is belangrijk voor de Hëiltêken. nl magazine [5]

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 5