Kunnen medewerkers de Health Check ook anoniem doen? Wat doet Heineken nog meer voor de gezondheid van medewerkers? Waarom is de Health Check zo gericht op hart- en vaatziekten? v. V Sk I. 4. i I V* i y >4 -v »<i> if* _•*?- j HET OORDEEL VAN MARTIEN DIEPEVEEN: "Dit verhaal heb ik echt met plezier gelezen: het is vermakelijk en herkenbaar. En ik heb er nog wat van opgestoken ook, want ik wist niet dat het 'goede' cholesterol de afzettingen van het 'slechte' cholesterol in je bloedvaten weer opruimt." ze leuk vinden. Heineken-breed gebruiken we de resultaten om een gemiddeld beeld te krijgen van de gezondheid van de Heineken-medewerkers en eventueel speciale programma's voor hen op te zetten." Ellen: "Ja, dat kan. We hopen dat zo min mogelijk mensen anoniem willen blijven, zodat we zo veel mogelijk mensen een steuntje in de rug kunnen geven. Maar als medewerkers niet akkoord gaan met het doorsturen van hun gegevens aan de Arbodienst, dan komt niemand iets te weten - ook de bedrijfs arts niet. Alleen als de cardioloog iets vreemds heeft ontdekt, krijgt de bedrijfsarts het ECG zodat het met de betreffende medewerker kan worden besproken. Overigens wordt alle informatie die bij de bedrijfsarts komt alleen met de betreffende medewerker besproken, want iedere bedrijfsarts heeft beroeps geheim." Myriam: "We werken bij Heineken met een interne Arbodienst die voor snelle en adequate begeleiding zorgt als een medewerker met gezondheidsklachten uitvalt. Daarnaast worden per bedrijfsonderdeel de gezondheidsrisico's in kaart gebracht (RI&.E), stimuleert Heineken een gezonde leefstijl en geven we bijvoorbeeld voorlichting over beeldschermgebruik. Via Heine ken a la carte kunnen medewerkers in ruil voor vakantiedagen of een deel van het tantième onder gunstige voorwaarden een fiets kopen. Ook de catering let op gezond eten. Het broodje kroket staat nog steeds op het menu, maar dat geeft ook niet. Het gaat erom datje dingen met mate doet." Ellen: "Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Bepaalde risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals overgewicht en te weinig bewegen, zorgen ook nog eens voor klachten van het bewegingsapparaat. Deze klachten leiden tot het meeste verzuim bij Heineken. Voldoende redenen dus om de risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan te pakken." Uninolron nl maria"7int> r?.ii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 25