Stephanie Henderson Gido van Graas Is Senior Business Intelligence Manager Horeca en trad op als projectleider van Catamaran: "Mede dankzij Catamaran kunnen we een helder commer cieel beleid neerzetten voor elk van onze kanalen." Deed als trainee o.a. de communicatie rond Catamaran, trendonderzoek en de organisa tie van workshops: "Catamaran geeft scherp inzicht in de markt en in de concurrentie." .'.XTC. J ittHMMi son, ook trainee, heeft gedaan. Daarbij bracht ze de trends in kaart die onder de verschillende groepen consumenten leven. Stephanie: "Een voorbeeld van zo'n trend is de consument die gemak wil en daar geld voor over heeft. Met name in de convenience-markt, met afhaalrestaurants en avondwinkels, liggen voor Heineken dus kansen. OP PAD MET HEINEKEN-VERTEGENWOORDIGERS Cijfers en trends zeggen veel, maar ook belangrijk is te weten wat de dagelijkse praktijk is. Gido: "Ik ben op pad geweest met vertegenwoordigers van Heineken naar een aantal horeca ondernemers. Wat mij daarbij opviel is de professionele manier waarop horecaondernemers naar Heineken kijken. Voor hen is dat merk topprioriteit. En andersom: Heineken staat heel dicht bij de ondernemer. De vertegenwoordiger komt iedere maand langs met de omzet en denkt enorm met hem mee. Beiden lijken wel collega's. Voor mij was dat echt een openbaring." Ook Stephanie heeft 'meegekeken' met vertegenwoordigers, zowel van Horeca als van Convenience. "Ik vond het indrukwekkend om te ervaren hoe collegiaal het contact is tussen ondernemer en vertegenwoordiger; maar ik vond het ook mooi om te zien hoe trots de vertegenwoordi gers zijn op hun product en hoeveel vakkennis zij daarover hebben. Ik heb veel geleerd van die meeloopdagen en veel ideeën opgedaan die we op kantoor weer kunnen gebruiken voor onze plannen." KANAALCIRKEL Wat gebeurt er nu met al die kennis? Noël Buur: "Op basis van alle verzamelde gegevens hebben we de markt kunnen indelen in verschillende kanalen, die samen een cirkel vormen. Horeca is verdeeld in twaalf kanalen, zoals party cafés, hotels en sportclubs. Convenience heeft er tien, zoals avondwinkels, recreatiewinkels en afhaal- of bezorgrestau- rants. In workshops met collega's van Horeca en Convenience hebben we bepaald in welke kanalen we sterk zijn, welke Heineken nl magazine [15] Is als trainee vier maanden betrokken bij Catamaran: "Het viel mij op dat de vertegenwoor digers van Heineken een heel bijzonder contact hebben met hun klanten, de ondernemers."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 19