Recepties Jubileum Jubileum Afscheid 25-JARIG JUBILEUM RON DE ZWAAN RECEPTIE 29 SEPTEMBER Op 29 september 1980 is Ron bij de toenmalige drankenhandel van de Akker Haring in dienst getreden als magazijnmedewer ker. Na enige jaren werd Ron heftruckchauffeur. Binnen zitten ging Ron vervelen en hij heeft toen gesolliciteerd op de functie van medewerker bij de Horeca Tapservice. Dit werk heeft hij meer dan tien jaar gedaan waarna hij monteur werd bij de Horeca Technische Dienst. Sinds het jaar 1999 heeft Ron ervoor gezorgd dat bij een groot aantal van onze horeca relaties in Den Haag en omgeving een perfecte tapinstallatie geïnstalleerd is. Ron nodigt U, zijn col lega's en zijn klanten uit om op 29 september 2005 vanaf 16.30 uur een goed getapt glas Heineken te drinken in ontvangstruimte 'de Zwet' van de unit Haag landen te Wateringen. 25-JARIG JUBILEUM |HENK VAN DER VLUGT RECEPTIE 6 OKTOBER Henk is 25 jaar geleden als bijrijder bij onze drankenhandel Hol land Noord begonnen. Na een aantal jaar werd hij chauffeur bij deze drankenhandel. In 1996 is Henk bij de Horeca Tapservice gaan werken. In die functie heeft hij bij de Amstel, Heineken en sinds kort ook de Brand cafés in een groot deel van Noord Holland de tapinstallaties onderhouden en gereinigd. Mede hierdoor wordt er in dit gebied een perfect getapt glas bier van onze merken geschonken. Als blijk van waardering voor het werk, dat Henk voor de Brouwerij verzet heeft, bieden wij Henk op 6 oktober 2005 een receptie aan, welke gehouden wordt in ontvangstruimte 'de Mouthoek' van de unit Noord Holland in Alkmaar. Henk nodigt U uit om hierbij aanwezig te zijn. 37,5-JARIG JUBILEUM I JACK GERDES I RECEPTIE 4 NOVEMBER Op 1 mei 1968 is Jack Gerdes in dienst getreden bij Heineken Bierhandel Zwanenburg in Alkmaar als telefonist. Na samen voeging met de Alkmaarse Bierhandel in 1973 werd hij Re ceptionist. Deze drankenhandel werd per 1 januari 1979 door Heineken Brouwerijen overgenomen. Vanaf die tijd heeft Jack diverse functies vervuld, o.a. Verkooptelefonist, medewer ker Crediteurenadministratie en groepsleider Magazijn. Vanaf 1 april 1993 tot heden houdt hij zich bezig met de debiteuren. Tengevolge van Shared Services is hij per 1 september 2005 benoemd tot Debiteurenbeheerder bij Heineken Brouwerijen te Amsterdam. Jack geeft er de voorkeur aan zijn jubileum in Alkmaar te vieren en wel op vrijdag 4 november in De Mouthoek, aanvang 16.30 uur. AFSCHEID JOOP BONTE RECEPTIE 2 NOVEMBER Op 2 november neemt Joop Bonte afscheid van Heineken. Joop kwam op 1 april 1968 in dienst, in de functie van Ma chinebankwerker Monteur. Via de functies van Voorman Storingsdienst, Groepsleider Storingsdienst, Wachtchef On derhoud Verpakken, Chef Dagdienst Onderhoud Verpakken en Chef Storingsploeg TD is hij uiteindelijk sinds mei 1995 werkzaam als Montagelei der Nieuwbouw. U bent van harte uitgeno digd om op 2 november vanaf 15.30 uur afscheid te nemen van Joop in ontvangstgebouw de Hooiberg te Zoeterwoude. Heineken nl persoonlijk

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 14