rr Flesjes, blikjes, kratten, vaten, fusten. Heineken-verpakkingen zijn er in alle soorten en maten. En er komen regelmatig modellen bij, denk maar aan de Cool Can en de Paco-fles. Hoe komt een nieuwe bier verpakking eigenlijk tot stand? En welke rol spelen veiligheid en milieu daarbij? Yvonne Mars, Jan Pieter van Kempen en Jaco Bakker weten er alles van. I De buitenkant Be ►elangrijk voor een verpakking is natuurlijk dat hij herken baar is en anders dan de andere. Maar bij het ontwerp komt meer kijken. Projectleider Yvonne Mars van de afdeling New Product Introductions vertelt: "Het begint met een verzoek van de klant, zoals bijvoorbeeld Heineken Brouwerijen of Heineken USA. Die geeft aan wat hij wil, vaak met een ont werp erbij. Vervolgens gaan wij kijken wat het gaat kosten om dat ontwerp uit te voeren, hoeveel tijd nodig is en of het technisch haalbaar is. Vaak bieden we de klant meerdere alternatieven aan. Zodra de klant en wij het eens zijn, stellen we een projectteam samen waarin vertegenwoordigers zitten van de klant en van alle disciplines die wij in huis hebben. Dit projectteam komt vervolgens tot een definitief plan van aanpak. Dit is het moment dat de afdelingen kunnen beginnen met de uitvoering ervan." Het spreekt vanzelf dat de verpakking in deze fase veelvuldig getest moet worden. Verantwoordelijk hiervoor is Jan Pieter van Kempen, hoofd van de afdeling Kwaliteitsborging en Technologie Verpakkingen. "Wij testen het hele traject vanaf de leverancier, via de brouwerij tot de consument", vertelt hij. "We laten prototypes bouwen en proberen die uit op de productielijnen van de brouwerij. Een nieuw flesje moet er niet alleen goed uitzien, maar het moet ook goed te verwer ken zijn op de productielijn en sterk genoeg om te vervoeren. Hoe gedraagt het product zich op een pallet? Om daar achter te komen doen we transportsimulatietests. Onze producten reizen tenslotte de hele wereld over. Wat we ook testen zijn de omverpakkingen, waarin het product op de winkelvloer terechtkomt. En we kijken of de verpakking veilig is in het gebruik door de consument." Natuurlijk wordt een nieuwe verpakking ook getoetst op duurzaamheid en milieubelasting. Er zijn wettelijke milieu- eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van zware metalen in de verpakkingsmaterialen. Een andere belangrijke eis is dat alle materialen die gebruikt worden, recyclebaar moeten zijn: het glas van de fles, het papier van het etiket, het metaal van de kroonkurk, het karton van de omverpakking, enzovoort. Naast de wettelijke criteria legt Heineken zichzelf ook milieu maatstaven op. Jaco Bakker, belast met alle milieutechnische criteria van een nieuw product: "We voeren voor al onze verpakkingen een zogenaamde levenscyclusanalyse uit. Dat houdt in dat we de milieubelasting van een product helemaal in kaart brengen, vanaf de productie tot het vervoer en het uiteindelijke gebruik. Niet zo lang geleden hebben we op die manier bijvoorbeeld de nieuwe plastic etiketten voor de Amerikaanse markt onderzocht. Het bleek dat de overgang van het papieren naar het plastic etiket geen significante verslechtering voor het milieu opleverde. Het David-tap- systeem, dat we ook hebben onderzocht, bleek een enorme [10] Heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 10