|T| Nieuwe glazen Van 01 naar 02 0 Doelgroep van de toekomst 19 MMU nieuwe stijl INHOUD In september introduceert Heineken nieuwe glazen voor de 'grote' merken. Het wordt de grootste omruilactie ooit. 10 Piet Hagenaars (mede werker Opleidingen) over zijn ervaringen met de kwaliteits opleiding. 'Ze moeten er direct mee aan de slag kunnen.' Er komen steeds meer 55-plussers. Senioren- marketing wordt een must, ook voor Heineken. Hoe staat het daarmee? De Merchandising Materials Unit (MMU) is op de schop gegaan en werkt voortaan samen met een externe partner. LEZERSOORDEEL Heineken NL magazine vraagt steeds twee Heineken- medewerkers om hun oordeel te vellen over de hoofdartikelen. Deze maand: Hans Stil (53), commercieel assistent bij de Horeca-unit Helmond en José Peiger (53), commercieel assistente bij de Horeca-unit Rotterdam Schielanden. COLOFON HEINEKEN NL MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND VOOR ALLE MEDEWERKERS VAN HEINEKEN NEDERLAND EN VERSCHIJNT TIEN KEER PER JAAR HOOFDREDACTIE CEES BRINK, MAARTJE SNELLEN COÖRDINATIE EN ADVIES MIREILLE EVERS EN GERTENAAR TEKST ADVIES AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE MARIEKE ENTER, ANNEMARIE DE HAAS, SHARON KLEIN, DIEUWERTJE VAN DE MOOSDIJK, BEREND SCHILDER FOTOGRAFIE WIM HOLLEMANS, MATTMO CONCEPT DESIGN, MICHIEL VAN NIEUWKERK ART DIRECTION EN VORMGEVING MATTMO CONCEPT DESIGN, AMSTERDAM CONCEPT, EINDREDACTIE EN PRODUCTIE PROOF COMMUNICATION, AMSTERDAM DRUK DRUKKERIJ GROEN B.V., LEIDEN REDACTIEADRES REDACTIE HEINEKEN NL MAGAZINE, POSTBUS 530, 2380 BD ZOETERWOUDE, KAMER 2.416, Heinekennlmagazine@heineken.nl OPLAGE 5.500 EXEMPLAREN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. NIEUWS RECHT UIT HET HART KLANT DIALOOG VRAGENVUUR MOMENTOPNAME

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 3