Hifi Hoewel ze jaarlijks tientallen miljoenen te besteden hebben, is efficiency het sleutelwoord bij de Merchandising Materials Unit (MMU). Onlangs is de organisatie helemaal op de schop gegaan en voortaan werkt MMU samen met een externe partner. Waarom eigenlijk, en wat is de huidige stand van zaken? NIEUWE ST1IL Heineken nl magazine [19] w; l£®r is de afgelopen jaren veel gereorganiseerd rondom merchandising. Nog geen vijf jaar geleden deed iedere afdeling zijn eigen ding en was er nog geen sprake van cen tralisatie. Cees van Elk, manager Merchandising Materials Unit (MMU): "Daardoor waren de processen en kosten niet transparant en de groothandelsactiviteiten niet op elkaar afgestemd. Het resultaat: inefficiency, te grote voorraden, hoge kosten en soms ontevreden klanten. Daarom is in 2001 de stafafdeling MMU opgericht. Onze afdeling regelt de recla meartikelen centraal. We concentreren ons op Heineken en Amstel wereldwijd en bieden desgewenst ondersteuning voor

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 23