B Ze reizen naar verre oorden, zijn mobieler dan ooit en als vanzelfsprekend on line. De groep 55-plussers groeit alleen maar en daarmee wordt seniorenmarketing een must. Ook voor Heineken. Hoe staat het daarmee? Doel toekomst HET OORDEEL VAN JOSÉ PELGER "Een artikel voor lezers van alle leeftijden: ik heb me nooit gerealiseerd dat senioren zo'n belangrijke doelgroep vormen en dat ze helemaal niet zo merkvast zijn. Echt een eye-opener." 'innen afzienbare tijd vormen ouderen de grootste be volkingsgroep in Nederland. Dat is nooit eerder voorgekomen. In 2030 wonen in Nederland naar verwachting zes miljoen 65-plussers. Het zijn de babyboomers, de generatie die gebo ren is na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1945 en 1965. Na elke grote oorlog is er een geboortegolf. Maar het grootste verschil met eerdere geboortegolven is dat de levensverwach ting nu ook hoog is: mensen worden ouder, ze blijven langer gezond. De vergrijzing heeft allerlei consequenties: zo moeten er meer voorzieningen komen voor ouderen en de relatief kleine groep jongeren moet de kosten gaan opbrengen voor de sociale zekerheid en gezondheidszorg. Om te voorkomen dat ons sociale stelsel onbetaalbaar wordt, zullen jongeren langer moeten werken. En op de werkvloer moet meer aan dacht komen voor de oudere werknemer, zodat die optimaal aan het arbeidsproces kan blijven deelnemen. Maar ook in de marktbenadering moeten ouderen meer centraal komen te staan. De groep 55-plussers die er op dit moment al is, heeft namelijk veel te bieden. Nu al ligt 50% van alle koopkracht bij die groep. "En toch hebben de meeste [14] Heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 18