leiding 'Medewerkers moeten er direct mee aan de slag kunnen' 'Goed dat ik altijd dingen kon vragen' Patrick van de Maat (33, werkt 5 jaar bij Heineken): "Ik heb de werkplekopleiding Vuiler gedaan. Je steekt er een hoop van op, informatie die je echt nodig hebt in de praktijk. Ik ben er bijna een jaar mee bezig geweest, want leren doe ik langzaam. Daarom was het goed dat ik altijd dingen kon vragen aan mijn teamleider, een collega of aan de rayonondersteuning. Voor 2006 moet ik weer een andere opleiding doen. Ik heb het boek nu alvast in huis en lees het rustig door. Dan zit het maar vast in die krentenbol van me... De kwaliteitsopleiding Vuiler waar ik aan begon, werd trouwens al snel afgebroken omdat de boeken niet aansloten bij de prak tijk. De veranderingen binnen de colonnes gaan erg snel!" HET OORDEEL VAN HANS STIL "Goed dat dit artikel is geschreven door iemand die direct bij het onderwerp betrokken is en die kritiek niet uit de weg gaat. Die openheid waardeer ik, ook al heb ik zelf niks met het onderwerp." Heineken nl magazine [13] houden we vol dat werk van niveau een goede beheersing van het Nederlands vereist? WEGGEGOOIDE TIJD? Wat hebben operators nu feitelijk opgestoken van de op leiding, die in maart van start is gegaan? En wat mag een teamleider van een geslaagde cursist verwachten? Volgens Ton Witte krijgt een teamleider een operator terug die op zijn Piet Hagenaars, medewerker Opleidingen Brouwerij Zoeterwoude eigen werkplek volledig inzetbaar is voor kwaliteitstaken, maar die bij roulatie nog wel bijgeschoold moet worden. Wouter Redel, een operator die jarenlang in de dozenstraat op exportlijnen heeft gewerkt en alleen de Verkoopkwaliteits controle kende, antwoordt dat hij veel van de opleiding heeft geleerd. Hij hoopt bij de vuiler te gaan werken, dus dan komt het geleerde hem goed van pas. De praktijkbegeleiding liep goed. De excursie naar de Afvalwaterzuivering was leuk. Maar dan klinkt er ook kritiek. De stof had gemakkelijk in drie dagen gegeven kunnen worden. De organisatie was slecht, het lesmateriaal was niet klaar. En de motivatie? Bij Wouter zit dat wel goed. Maar vele oudgedienden vinden deze opleiding nergens op slaan. Het voelt niet goed dat dit hen nu door de strot wordt geduwd, terwijl ze er niets mee gaan doen. Dit gevoel wordt begrepen door de rayonondersteuners. Zij herhalen keer op keer, dat opleiden van medewerkers een realistisch doel moet hebben. Ze moeten er direct mee aan de slag kunnen, anders is het weggegooide tijd. HELL OF A JOB Kortom, de lessen moeten praktisch zijn, aanschouwelijk, motiverend, begrijpelijk, zonder onzin, afwisselend, niet te snel en niet te langzaam, met precies datgene wat de mensen nodig hebben aan praktische kennis én inzicht. We hebben ons de kritiek aangetrokken en komen in september met een vernieuwde kwaliteitsopleiding. Een ex-kwaliteitscoördinator schreef mij de troostende woorden: "It's a hell of a job!" En dat is het. Maar we zullen deze klus klaren. Al was het maar omdat we operators willen ontwikkelen tot medewerkers die het leuk vinden om te snappen wat ze doen en waaróm ze het doen. Als dat lukt, is onze opdracht geslaagd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 17